29 grudzień 2020

W roku 2020 licznik cząstek firmy Beckman Coulter zdobył kilka znaczących nagród.

Licznik cząstek w powietrzu MET ONE 3400+ został nagrodzony w konkursie The Analytical Scientist Innovation Awards 2020, w którym przyznawane są nagrody za INNOWACJE 2020 roku.
Sędziowie docenili MET ONE 3400+ między innymi za to, że umożliwia w pełni zautomatyzowane, rutynowe monitorowanie środowiska stref czystych, znacznie redukując błędy ludzkie i poprawiając integralność danych.
W werdykcie jury możemy przeczytać: „Eliminacja błędów ludzkich poprzez automatyzację procesu pobierania próbek i analizy danych powinna stać się standardem w codziennej pracy laboratorium.”

MET ONE 3400 BC FB

Przenośny licznik cząstek w powietrzu MET ONE 3400+ został wyróżniony także przez czasopismo Pharma Manufacturing w konkursie Pharma Innovation Awards 2020.
W uzasadnieniu jurorzy podkreślili: „MET ONE 3400+ umożliwia użytkownikom wgrywanie bezpośrednio do licznika standardowych procedur SOP oraz konfiguracji próbkowania dla każdej lokalizacji, dzięki czemu SOP staje się interaktywną mapą próbkowania bezpośrednio na ekranie licznika, ułatwiającą użytkownikom codzienne pobieranie próbek.”

Met one 3400 BC Linked

Więcej o nagrodach przyznanych MET ONE 3400+ w konkursach The Analytical Scientist Innovation Awards 2020 oraz Pharm Innovation Awards 2020 pod następującymi linkami:

https://theanalyticalscientist.com/techniques-tools/the-innovation-awards-2020-harder-better-faster-stronger

The Analytical Scientist, issue Dec.2020

https://www.pharmamanufacturing.com/articles/2020/2020-pharma-innovation-awards/

Pharma Innovation Awards