Wzorce do analizatorów TOC

Certyfikowane, dokładne oraz identyfikowalne wzorce do oznaczania całkowitego węgla organicznego, węgla nieorganicznego (TOC/IC) oraz przewodności. Kompleksowy wybór standardów TOC/IC do wykonywania kalibracji, walidacji, sprawdzania przydatności systemu oraz weryfikacji wydajności analizatorów TOC.

Firma ERA Waters Company jest jednym z głównych światowych producentów najwyższej jakości wzorców TOC dla analizatorów marek: Sievers®, Shimadzu®, Teledyne®, Anatel® i innych. Niezależnie od producenta urządzenia, ERA, a wraz z nią firma ITS SCIENCE oferuje szeroką gamę wzorców do kwalifikacji Państwa urządzenia.

 • Produkowane i certyfikowane zgodnie z normami ISO 17025 oraz z ISO Guide 34; spełniają najwyższe standardy jakości i kwalifikowane są jako certyfikowane materiały odniesienia (CRM)*,
 • Charakteryzują się spójnością pomiarową wg specyfikacji NIST, zapewniając właściwą kalibrację analizatorów TOC; gwarantują wyjątkową precyzję i powtarzalność oznaczeń,
 • Dostępne są w różnych rozmiarach opakowań, od butelek 1 L do pojedynczych opakowań 30 mL,
 • Wyprodukowane z ultraczystej wody,
 • Dla każdego roztworu wzorcowego firmy ERA Waters dołączony jest certyfikat analizy.

* Certyfikowany materiał odniesienia (Certified Reference Material – CRM) – materiał odniesienia, którego jedna lub wiele właściwości zostało scharakteryzowanych przez metrologicznie uznaną procedurę, któremu towarzyszy świadectwo określające wartość dla wyszczególnionych właściwości, związaną z nimi niepewność oraz stwierdzające zachowanie metrologicznej spójności pomiarowej (źródło: Główny Urząd Miar).

Kompleksowy wybór standardów TOC/IC do wykonywania kalibracji, walidacji, sprawdzania przydatności systemu oraz weryfikacji wydajności analizatorów TOC marek: Sievers®, Shimadzu®, Teledyne®, Anatel® i innych.

Przykładowe produkty:

Calibration
 • Calibration Standards Kits
System Suitability 
 • USP Bulk Water System Suitability Set
 • USP/EP Bulk Water System Suitability Set
 • USP Sterile Water System Suitability Set
 • JP System Suitability Set
 • Low-Level System Suitability Set
Calibration & Validation
 • Linearity Set
 • Calibration & Verification Set
 • Multi-Point Calibration Set
 • Autoreagents Calibration Set
 • Autoreagents Calibration & Verification Set
 • Specificity Verification Set
 • Validation Set with Calibration & Verification
 • Calibration Kit
 • Single-Point Calibration Set
 • Single-Point Calibration / Verification Kit
 • Accuracy / Precision / Verification Set
 • Single-Point Calibration Set – TOC Only
 • Accuracy / Precision / Verification Set – TOC Only
 • Single-Point Calibration / Verification Set – TOC Only
 • Ultra Low-Level TOC CRMs Kit
 Validation
 • Validation Control Kit
 • Validation Protocol Reagent Kit
 • Validation Kit
Calibration & Cleaning Validation 
 • Cleaning Validation Kit
 • Full TOC Calibration Kit
 • Limited TOC Calibration Kit
Conductivity
 • Conductivity Solution Kit