Materiały eksploatacyjne

Wzorce do analizatorów TOC

Certyfikowane, dokładne oraz identyfikowalne wzorce do oznaczania całkowitego węgla organicznego, węgla nieorganicznego (TOC/IC) oraz przewodności. Kompleksowy wybór standardów TOC/IC do wykonywania kalibracji, walidacji, sprawdzania przydatności systemu oraz weryfikacji wydajności analizatorów TOC.

Firma ERA Waters Company jest jednym z głównych światowych producentów najwyższej jakości wzorców TOC dla analizatorów marek: Sievers®, Shimadzu®, Teledyne®, Anatel® i innych. Niezależnie od producenta urządzenia, ERA, a wraz z nią firma ITS SCIENCE oferuje szeroką gamę wzorców do kwalifikacji Państwa urządzenia.

 • Produkowane i certyfikowane zgodnie z normami ISO 17025 oraz z ISO Guide 34; spełniają najwyższe standardy jakości i kwalifikowane są jako certyfikowane materiały odniesienia (CRM)*,
 • Charakteryzują się spójnością pomiarową wg specyfikacji NIST, zapewniając właściwą kalibrację analizatorów TOC; gwarantują wyjątkową precyzję i powtarzalność oznaczeń,
 • Dostępne są w różnych rozmiarach opakowań, od butelek 1 L do pojedynczych opakowań 30 mL,
 • Wyprodukowane z ultraczystej wody,
 • Dla każdego roztworu wzorcowego firmy ERA Waters dołączony jest certyfikat analizy.

* Certyfikowany materiał odniesienia (Certified Reference Material – CRM) – materiał odniesienia, którego jedna lub wiele właściwości zostało scharakteryzowanych przez metrologicznie uznaną procedurę, któremu towarzyszy świadectwo określające wartość dla wyszczególnionych właściwości, związaną z nimi niepewność oraz stwierdzające zachowanie metrologicznej spójności pomiarowej (źródło: Główny Urząd Miar).

Materiały eksploatacyjne do analizatorów TOC

Materiały eksploatacyjne do analizatorów TOC firmy ERA Waters:

 • Lampy UV,
 • Złoża żywiczne,
 • Wężyki,
 • Inne.

Produkty do walidacji czyszczenia

Specjalistyczne produkty do walidacji czyszczenia firmy ERA Waters:

 • Szablony teflonowe do wymazów,
 • Wymazówki,
 • Płytki walidacyjne (kupony).

Fiolki polietylenowe 60 ml - do analizatorów Anatel

Certyfikowane fiolki o niskiej zawartości węgla organicznego (TOC) do badania jakości wody dla celów farmaceutycznych.

W przemyśle farmaceutycznym kluczowe jest używanie czystych fiolek do analizy jakości wody, szczególnie pod względem zawartości TOC. Fiolki firmy ERA Waters – akredytowanej według ISO Guide 34 – są jednymi z najlepszych fiolek dostępnych na rynku: przeanalizowanymi i zweryfikowanymi pod względem jakości uzyskiwanych wyników, czego potwierdzeniem jest certyfikat dołaczony do każdego opakowania.

 • Certyfikowane fiolki polietylenowe 60 ml <20 ppb TOC,
 • Teflonowe nakrętki i osłony przeciwpyłowe,
 • Najwyższa spójność pomiarowa fiolka do fiolki,
 • Sprawdzone w akredytowanym laboratorium zgodnie z normą ISO 17025.

Do prezentowanych fiolek oferujemy również korki z septami.

Fiolki szklane 40 ml - do analizatorów Beckman Coulter, Hach, Sievers, Teledyne

Certyfikowane fiolki o niskiej zawartości węgla organicznego (TOC) do badania jakości wody dla celów farmaceutycznych.

W przemyśle farmaceutycznym kluczowe jest używanie czystych fiolek do analizy jakości wody, szczególnie pod względem zawartości TOC. Fiolki firmy ERA Waters – akredytowanej według ISO Guide 34 – są jednymi z najlepszych fiolek dostępnych na rynku: przeanalizowanymi i zweryfikowanymi pod względem jakości uzyskiwanych wyników, czego potwierdzeniem jest certyfikat dołączony do każdego opakowania.

 • Certyfikowane fiolki szklane 40 ml <10 ppb TOC,
 • Teflonowe nakrętki i osłony przeciwpyłowe,
 • Najwyższa spójność pomiarowa fiolka do fiolki,
 • Sprawdzone w akredytowanym laboratorium zgodnie z normą ISO 17025.

Do prezentowanych fiolek oferujemy również korki z septami.