Optima AUC

Ultrawirówka analityczna Optima AUC umożliwia badanie zachowania się makrocząsteczek w roztworze. Podczas ultrawirowania analitycznego biomolekuły są charakteryzowane w stanie natywnym w warunkach zbliżonych do fizjologicznych, bez zaburzających oddziaływań z matrycami (brak artefaktów).

Optima AUC łączy w sobie moc wirówki do sedymentacji cząstek oraz funkcjonalność modułów optycznych do śledzenia sedymentacji w czasie. Technologia ultrawirowania analitycznego zapewnia wgląd w masę cząsteczkową próbki, kształt, konformację, interakcje i heterogeniczność próbki.

Systemy detekcji:

 • System detekcji absorpcyjnej,
 • System interferencyjny.

Obecnie nie ma innej techniki, która byłaby w stanie dostarczyć ten sam zakres informacji z porównywalnym poziomem precyzji i dokładności.

 • Ultrawirówka analityczna Optima AUC umożliwia pomiar rozkładu stężenia substancji rozpuszczonych w jednym lub kilku roztworach, w czasie gdy są one poddawane dużym siłom odśrodkowym. Pomiar ten z kolei pozwala na scharakteryzowanie wielu właściwości termodynamicznych i hydrodynamicznych makrocząsteczek oraz ich interakcji, takich jak stężenie, heterogeniczność, współczynnik sedymentacji, współczynnik dyfuzji, gęstość (siła) wyporu, a także określenie wielkości takich jak solwatacja, stałe asocjacji i dysocjacji, wiązanie cząsteczek ligandów czy stechiometria. System może analizować bardzo rozcieńczone próbki, umożliwiając wykorzystanie ograniczonych ilości próbek i maksymalizację idealnego rozwiązania.

  Absorbancyjne i interferencyjne (refrakcyjne) układy optyczne w systemie Optima AUC zapewniają uzupełniające się sposoby określania rozkładów stężeń.

  Absorpcyjny układ optyczny skanujący UV-VIS zawiera spektrofotometr do pomiaru względnego stężenia substancji rozpuszczonej w roztworze poprzez absorbancję światła o wybranej długości fali (od 190 do 800 nm).

  Interferencyjny system optyczny Optima AUC wykorzystuje światło monochromatyczne, które przechodząc przez dwie równoległe szczeliny dwusektorowej kuwety zawierającej odpowiednio próbkę i bufor odniesienia ulega interferencji dając w wyniku pasmo naprzemiennych jasnych i ciemnych prążków. Jeśli gęstość próbki jest większa niż buforu odniesienia fala przechodząca przez próbkę jest opóźniona względem fali przechodzącej przez bufor odniesienia. Prążki przesuwają się prostopadle proporcjonalnie do różnicy stężeń pomiędzy próbką a buforem odniesienia. System ustala różnicę pomiędzy współczynnikiem załamania światła rozpuszczalnika a współczynnikiem próbki, automatycznie odejmuje współczynnik samego rozpuszczalnika, tak aby dane przedstawiały tylko współczynnik załamania światła próbki.

  Ultrawirowanie analityczne – a dokładniej metoda prędkości sedymentacji (SV-AUC) oraz równowagi sedymentacji (SE-AUC) – opiera się na prostej zasadzie: gdy (makro)cząsteczki w roztworze zostaną poddane działaniu siły odśrodkowej, zaczynają się stabilizować/osiadać z określoną prędkością. Dzięki matematycznej korelacji między zachowaniem sedymentacyjnym a właściwościami hydrodynamicznymi naukowcy mogą określić wiele krytycznych parametrów substancji lub produktu leczniczego dla różnych zastosowań biofarmaceutycznych, od analizy małych peptydów po badanie interakcji makrocząsteczkowych.

  W trakcie ultrawirowania biomolekuły zachowują się podobnie jak cząsteczki zawiesin makroskopowych w procesie sedymentacji, czyli osiadania w polu grawitacyjnym wywołanego różnicą gęstości fazy rozproszonej i ośrodka dyspersyjnego. Makrocząsteczki są charakteryzowane w stanie natywnym w warunkach zbliżonych do fizjologicznych, bez zaburzających oddziaływań ze złożami.

  Eksperyment prędkości sedymentacji umożliwia wyznaczenie:

  • Heterogeniczności próbki.
  • Kształtu i wielkości cząsteczek lub kompleksów molekularnych oraz ich zmian.
  • Współczynnika sedymentacji.
  • Współczynnika dyfuzji.
  • Współczynnika tarcia.
  • Masy cząsteczkowej.
  • Stabilności próbki.

  Eksperyment równowagi sedymentacyjnej pozwala na wyznaczenie:

  • Masy molekularnej, masy składników słabo oddziałujących kompleksów, masy podjednostek.
  • Stechiometrii w roztworze.
  • Stałej asocjacji.
  • Heterogeniczności próbki.

  centrifuge analytical ultra auc an 50 rotor optics1 201801

  centrifuge analytical ultra auc lab pipette 201712 LR

 •  ParametrWartość
  Przyspieszenie (analityczne) Od 5 do 400 RPM na sekundę powyżej 500 obr./sek.; maks. przyspieszenie: 400
  Hamowanie (analityczne) Od 5 do 400 RPM na sekundę powyżej 500 obr./sek.; maks. hamowanie: 400
  Czas pracy Od 1 do 999 godzin i 59 minut, tryb pracy ciągłej HOLD
  Kontrola temperatury 0,5°C ustawionej temperatury po zrównoważeniu
  Zakres temperatur otoczenia  Od 10 do 30°C
  Regulacja temperatury 7-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia >25-30°C);
  4-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia <25°C)
  Wyświetlacz temperatury Rzeczywista temperatura rotora w krokach co 0,1°C
  Maksymalna prędkość 60 000 obr./min
  Regulacja prędkości Od 1000 do prędkości znamionowej w krokach co 100 obr./min
  Wyświetlacz prędkości Rzeczywista zmierzona prędkość rotora:
  - w krokach co 10 obr./min poniżej 1000 obr./min,
  - w krokach co 100 obr./min ≥1000 obr./min.
  Integrator ω2t • Obliczanie czasu dla ω2t:
     — do 9,99 x 1014 radianów na sekundę kwadratową,
  • Wyświetlacz ω2t:
     — pokazuje skumulowane ω2t z dokładnością do trzech cyfr znaczących (w notacji wykładniczej).
  Poziom hałasu <60 dBA (poziom ciśnienia akustycznego) przy temperaturze otoczenia 25°C
  Wyświetlacz 15,3-calowy kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
  System operacyjny LINUX
  Wymiary Szerokość 94 cm
  Głębokość 68,1 cm
  Wysokość 125,7 cm  
  Waga 508,5 kg
     Absorpcyjny układ optyczny skanujący UV-VIS
  Zakres długości fal Od 190 do 800 nm
  Zakres wyświetlania fotometrycznego Od 0 do 3 jednostek absorpcji
  Tryby skanowania

  • Tryb skanowania promieniowego
     — do 1500 punktów danych na skan; wielkość kroku przyrostu promieniowego: minimum 0,001 cm, maksimum 0,01 cm

  • Tryb skanowania długości fali
     — wielkość kroku przyrostu długości fali 1,0 nm, od 190 nm do 800 nm

  Prędkość transmisji danych Jeden pomiar natężenia co 10 ms (w przybliżeniu), w zależności od prędkości rotora
  Dane • Sieć:
     — złącze RJ-45
  • Zdalny monitoring:
     — Standard protokół IP
  • Transfer danych:
     — 3 złącza USB 2.0 typu A
     Interferencyjny układ optyczny
  Długość fal 660 nm
  Rozdzielczość kamery 2048 x 1088 pikseli
  Laser Dioda 120 mW
  Częstotliwość skanowania W przybliżeniu co 5 sekund
  Precyzja interferometru ± 0,008 prążka
 • Optima AUC Hero Shot on White MedRes 

  Optima AUC (A/I) — ultrawirówka analityczna z absorpcyjnym układem optycznym 300 Hz, 10 µJM Xenon Flash oraz systemem detekcji interferencyjnej Rayleigha z kamerą CCD 1024 x 1088.

  • Platforma: Analityczna Optima AUC,
  • Max. prędkość obrotowa (rpm): 60 000 obr./min,
  • Max. siła odśrodkowa RCF (x g): 290 000 x g,
  • Przyspieszenie (analityczne): Od 5 do 400 RPM na sekundę powyżej 500 obr./sek.; maks. przyspieszenie: 400,
  • Hamowanie (analityczne) Od 5 do 400 RPM na sekundę powyżej 500 obr./sek.; maks. hamowanie: 400,
  • Czas pracy Od 1 do 999 godzin i 59 minut, tryb pracy ciągłej HOLD,
  • Zakres pojemności próbki: 0,1 - 0,4 ml,
  • Temperatura otoczenia: od 10 do 30°C,
  • Regulacja temperatury:
   • 7-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia >25-30°C);
   • 4-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia <25°C),
  • Zdolność strefowa: nie,
  • Pompa próżniowa: <5 µm (0,7 Pa),
  • System operacyjny: LINUX,
  • Wyświetlacz: 15,3-calowy kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
  • Tryby pracy: LINUX do zdalnego monitorowania; GUI (dowolny system operacyjny),
  • Wilgotność: <80% przy <30°C (bez kondensacji),
  • Wymagania dotyczące zasilania: 200-240 VAC, obwód rozgałęziony 30A, 50/60 Hz.
   Optima AUC Hero Shot on White MedRes  

  Optima AUC (A) — ultrawirówka analityczna z absorpcyjnym układem optycznym 300 Hz, 10 µJM Xenon Flash.

  • Platforma: Analityczna Optima AUC,
  • Max. prędkość obrotowa (rpm): 60 000 obr./min,
  • Max. siła odśrodkowa RCF (x g): 290 000 x g,
  • Przyspieszenie (analityczne): Od 5 do 400 RPM na sekundę powyżej 500 obr./sek.; maks. przyspieszenie: 400,
  • Hamowanie (analityczne) Od 5 do 400 RPM na sekundę powyżej 500 obr./sek.; maks. hamowanie: 400,
  • Czas pracy Od 1 do 999 godzin i 59 minut, tryb pracy ciągłej HOLD,
  • Zakres pojemności próbki: 0,1 - 0,4 ml,
  • Temperatura otoczenia: od 10 do 30°C,
  • Regulacja temperatury:
   • 7-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia >25-30°C);
   • 4-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia <25°C),
  • Zdolność strefowa: nie,
  • Pompa próżniowa: <5 µm (0,7 Pa),
  • System operacyjny: LINUX,
  • Wyświetlacz: 15,3-calowy kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
  • Tryby pracy: LINUX do zdalnego monitorowania; GUI (dowolny system operacyjny),
  • Wilgotność: <80% przy <30°C (bez kondensacji),
  • Wymagania dotyczące zasilania: 200-240 VAC, obwód rozgałęziony 30A, 50/60 Hz.
   Optima AUC Hero Shot on White MedRes  

  Optima AUC (A/I) An-50 Ti Bundle — ultrawirówka analityczna z absorpcyjnym układem optycznym 300 Hz, 10 µJM Xenon Flash oraz systemem detekcji interferencyjnej Rayleigha. W zestawie także: 8-miejscowy rotor analityczny An-50 Ti, cela analityczna, zestaw obudowy celi, stojak dynamometryczny, zestaw przeciwwagi, zestaw akcesoriów.

  • Platforma: Analityczna Optima AUC,
  • Max. prędkość obrotowa (rpm): 60 000 obr./min,
  • Max. siła odśrodkowa RCF (x g): 290 000 x g,
  • Przyspieszenie (analityczne): Od 5 do 400 RPM na sekundę powyżej 500 obr./sek.; maks. przyspieszenie: 400,
  • Hamowanie (analityczne) Od 5 do 400 RPM na sekundę powyżej 500 obr./sek.; maks. hamowanie: 400,
  • Czas pracy Od 1 do 999 godzin i 59 minut, tryb pracy ciągłej HOLD,
  • Zakres pojemności próbki: 0,1 - 0,4 ml,
  • Temperatura otoczenia: od 10 do 30°C,
  • Regulacja temperatury:
   • 7-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia >25-30°C);
   • 4-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia <25°C),
  • Zdolność strefowa: nie,
  • Pompa próżniowa: <5 µm (0,7 Pa),
  • System operacyjny: LINUX,
  • Wyświetlacz: 15,3-calowy kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
  • Tryby pracy: LINUX do zdalnego monitorowania; GUI (dowolny system operacyjny),
  • Wilgotność: <80% przy <30°C (bez kondensacji),
  • Wymagania dotyczące zasilania: 200-240 VAC, obwód rozgałęziony 30A, 50/60 Hz.
   Optima AUC Hero Shot on White MedRes  

  Optima AUC (A) An-50 Ti Bundle — ultrawirówka analityczna z absorpcyjnym układem optycznym 300 Hz, 10 µJM Xenon Flash. W zestawie także: 8-miejscowy rotor analityczny An-50 Ti, cela analityczna, zestaw obudowy celi, stojak dynamometryczny, zestaw przeciwwagi, zestaw akcesoriów.

  • Platforma: Analityczna Optima AUC,
  • Max. prędkość obrotowa (rpm): 60 000 obr./min,
  • Max. siła odśrodkowa RCF (x g): 290 000 x g,
  • Przyspieszenie (analityczne): Od 5 do 400 RPM na sekundę powyżej 500 obr./sek.; maks. przyspieszenie: 400,
  • Hamowanie (analityczne) Od 5 do 400 RPM na sekundę powyżej 500 obr./sek.; maks. hamowanie: 400,
  • Czas pracy Od 1 do 999 godzin i 59 minut, tryb pracy ciągłej HOLD,
  • Zakres pojemności próbki: 0,1 - 0,4 ml,
  • Temperatura otoczenia: od 10 do 30°C,
  • Regulacja temperatury:
   • 7-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia >25-30°C);
   • 4-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia <25°C),
  • Zdolność strefowa: nie,
  • Pompa próżniowa: <5 µm (0,7 Pa),
  • System operacyjny: LINUX,
  • Wyświetlacz: 15,3-calowy kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
  • Tryby pracy: LINUX do zdalnego monitorowania; GUI (dowolny system operacyjny),
  • Wilgotność: <80% przy <30°C (bez kondensacji),
  • Wymagania dotyczące zasilania: 200-240 VAC, obwód rozgałęziony 30A, 50/60 Hz.
   Optima AUC Hero Shot on White MedRes  

  Optima AUC (A/I) An-60 Ti Bundle — ultrawirówka analityczna z absorpcyjnym układem optycznym 300 Hz, 10 µJM Xenon Flash oraz systemem detekcji interferencyjnej Rayleigha. W zestawie także: 4-miejscowy rotor analityczny An-60 Ti, cela analityczna, zestaw obudowy celi, stojak dynamometryczny, zestaw przeciwwagi, zestaw akcesoriów.

  • Platforma: Analityczna Optima AUC,
  • Max. prędkość obrotowa (rpm): 60 000 obr./min,
  • Przyspieszenie (analityczne): Od 5 do 400 RPM na sekundę powyżej 500 obr./sek.; maks. przyspieszenie: 400,
  • Maximum, Slow & Off,
  • Czas pracy Od 1 do 999 godzin i 59 minut, tryb pracy ciągłej HOLD,
  • Zakres pojemności próbki: 0,1 - 0,4 ml,
  • Temperatura otoczenia: od 10 do 30°C,
  • Regulacja temperatury:
   • 7-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia >25-30°C);
   • 4-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia <25°C),
  • Zdolność strefowa: nie,
  • Pompa próżniowa: <5 µm (0,7 Pa),
  • System operacyjny: LINUX,
  • Wyświetlacz: 15,3-calowy kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
  • Tryby pracy: LINUX do zdalnego monitorowania; GUI (dowolny system operacyjny),
  • Wilgotność: <80% przy <30°C (bez kondensacji),
  • Wymagania dotyczące zasilania: 200-240 VAC, obwód rozgałęziony 30A, 50/60 Hz.
  Optima AUC Hero Shot on White MedRes

  Optima AUC (A) An-60 Ti Bundle — ultrawirówka analityczna z absorpcyjnym układem optycznym 300 Hz, 10 µJM Xenon Flash. W zestawie także: 4-miejscowy rotor analityczny An-60 Ti, cela analityczna, zestaw obudowy celi, stojak dynamometryczny, zestaw przeciwwagi, zestaw akcesoriów.

  • Platforma: Analityczna Optima AUC,
  • Max. prędkość obrotowa (rpm): 60 000 obr./min,
  • Przyspieszenie (analityczne): Od 5 do 400 RPM na sekundę powyżej 500 obr./sek.; maks. przyspieszenie: 400,
  • Maximum, Slow & Off,
  • Czas pracy Od 1 do 999 godzin i 59 minut, tryb pracy ciągłej HOLD,
  • Zakres pojemności próbki: 0,1 - 0,4 ml,
  • Temperatura otoczenia: od 10 do 30°C,
  • Regulacja temperatury:
   • 7-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia >25-30°C);
   • 4-40°C (w krokach co 1°C przy temperaturze otoczenia <25°C),
  • Zdolność strefowa: nie,
  • Pompa próżniowa: <5 µm (0,7 Pa),
  • System operacyjny: LINUX,
  • Wyświetlacz: 15,3-calowy kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
  • Tryby pracy: LINUX do zdalnego monitorowania; GUI (dowolny system operacyjny),
  • Wilgotność: <80% przy <30°C (bez kondensacji),
  • Wymagania dotyczące zasilania: 200-240 VAC, obwód rozgałęziony 30A, 50/60 Hz.
 • Centrifuge Rotor Analytical Ultracentrifuge An 50 Ti 2017 05

  Rotor analityczny An-50 Ti to ośmiomiejscowy rotor tytanowy o prędkości obrotowej 50 000 obr./min. Siedem otworów jest przeznaczonych na kuwety pomiarowe, a ósmy na przeciwwagę; wszystkie są równoległe do osi obrotu.

  • Względne pole odśrodkowe przy maksymalnej prędkości:
   • W środku komory (6,5 cm): 182 000 x g,
   • Dno komory (7,2 cm): 201 600 x g,
  • Przybliżony czas przyspieszania do maksymalnej prędkości: 3 min,
  • Przybliżony czas zwalniania od maksymalnej prędkości do zera: 3,5 min,
  • Zakres temperatury roboczej rotora: 0 do 40°C.
   Rotor 4 Cell Outlined AUC 361964 MedRes  

  Rotor analityczny An-60 Ti to czteromiejscowy rotor tytanowy o prędkości obrotowej 60 000 obr./min. Trzy otwory są przeznaczone na kuwety pomiarowe, a czwarty na przeciwwagę; wszystkie są równoległe do osi obrotu.

  • Względne pole odśrodkowe przy maksymalnej prędkości:
   • W środku komory (6,5 cm): 262 000 x g,
   • Dno komory (7,2 cm): 290 000 x g,
  • Przybliżony czas przyspieszania do maksymalnej prędkości: 3,5 min,
  • Przybliżony czas zwalniania od maksymalnej prędkości do zera: 3,5 min,
  • Zakres temperatury roboczej rotora: 0 do 40°C.
Więcej w tej kategorii: « Microfuge 20