Materiały budowlane, cement

W produkcji cementu istotne znaczenie ma rozmiar cząstek, który determinuje wytrzymałość, jakość, czas schnięcia cementu, czy sposób jego transportu. Dyfrakcja laserowa – nowa metoda określania rozmiaru cząstek w przemyśle cementowym – konkuruje z tradycyjnymi metodami. Analiza granulometryczna przy wykorzystaniu dyfrakcji laserowej wykonywana jest techniką „na mokro”, jak i „na sucho”. Obie metody, w zależności od preferencji, zapewniają doskonałe rezultaty. Inną metodą sprawdzania wytrzymałości cementu jest pomiar powierzchni. Sorpcja gazowa (zarówno adsorpcja, jak i desorpcja) na czystej powierzchni cementu jest najbardziej popularną metodą określania rozkładu powierzchniowego i rozkładu wielkości porów.

Istnieje wiele etapów w produkcji cementu, które wymagają charakteryzacji rozmiaru. Na rysunku 1 przedstawiono typowy proces produkcji cementu. Najważniejszy jest pomiar wielkości cząstek produktu końcowego. Największy wkład w wytrzymałość cementu mają cząstki mniejsze niż 30 μm. Cząstki mniejsze niż 10 μm przyczyniają się do wczesnego etapu procesu utwardzania, zaś cząstki 10-30 μm do późniejszego stadium tego procesu. Generalnie im więcej jest cząstek w zakresie 3-30 μm, tym lepsza jest jakość cementu. Przemysł preferuje te rozkłady wielkości, gdzie 60-70% cząstek mieści się w zakresie 3-32 μm, a 10%-20% jest mniejsze niż 3 μm. Późniejszy proces rozdrabniania jest zbyt kosztowny i wytwarza zbyt wiele cząstek mniejszych niż 3 μm, produkujących za dużo ciepła podczas krzepnięcia, zbyt szybką sedymentację i za dużo pęknięć. Podczas rozdrabniania powstaje też zbyt wiele cząstek o większych rozmiarach, które wydłużają czas zestalania i zmniejszają wytrzymałość.

cement manufacturing process

PRODUKTY

LS 13 320 XR

LS 13 320 XR – nowy analizator wielkości cząstek działający na zasadzie dyfrakcji światła laserowego – dostarcza najdokładniejszych w swojej klasie danych o rozkładzie wielkości cząstek dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii PIDS (rozpraszanie światła przy zmiennej polaryzacji), która umożliwia pomiary w wysokiej rozdzielczości przy dynamicznym zakresie pomiarowym. Podobnie jak LS 13 320, analizator XR gwarantuje szybkie i dokładne wyniki usprawniając pracę użytkowników i optymalizując wydajność. 

  • Bezpośredni zakres pomiarowy od 10 nm do 3500 μm.
  • Automatyczny oraz czytelny sposób podawania wyników według kryteriów pass / fail dla jeszcze szybszej kontroli jakości.
  • „Tornado” – opatentowany system poboru próbki w przystawce do pracy w dyspersji powietrznej. Gwarantuje powtarzalność analiz, wiarygodność i rzetelność wyników, dzięki temu, że mierzona jest cała podana próbka. Nie występuje problem z niejednorodnym czy częściowym pobieraniem próby lub blokowaniem się materiału na szczelinie zsypowej.
  • Przyjazne oprogramowanie upraszczające tworzenie metod dla standardowych pomiarów.

Multisizer 4e

Multisizer 4e COULTER COUNTER jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek pochodzenia biologicznego, takich jak: komórki ssaków, bakterii, drożdży, duże skupiska protein, agregaty komórkowe, sferoidy; czy nieorganicznego, takich jak: cząsteczki materiałów ściernych, tonerów, itp. Oprócz mierzenia gęstości cząstek Multisizer 4e określa także ich wielkość. Multisizer 4e umożliwia wykrywanie zmian w objętości komórek, które są ważnym parametrem odzwierciedlającym procesy biologiczne takie jak wzrost, cykle rozwojowe, śmierć komórki, stres osmotyczny, patogeneza czy fagocytoza.

Więcej w tej kategorii: « Materiały ścierne Kosmetyki »