Fiolki szklane 40 ml - do analizatorów Beckman Coulter, Hach, Sievers, Teledyne

Certyfikowane fiolki o niskiej zawartości węgla organicznego (TOC) do badania jakości wody dla celów farmaceutycznych.

W przemyśle farmaceutycznym kluczowe jest używanie czystych fiolek do analizy jakości wody, szczególnie pod względem zawartości TOC. Fiolki firmy ERA Waters – akredytowanej według ISO Guide 34 – są jednymi z najlepszych fiolek dostępnych na rynku: przeanalizowanymi i zweryfikowanymi pod względem jakości uzyskiwanych wyników, czego potwierdzeniem jest certyfikat dołączony do każdego opakowania.

 • Certyfikowane fiolki szklane 40 ml <10 ppb TOC,
 • Teflonowe nakrętki i osłony przeciwpyłowe,
 • Najwyższa spójność pomiarowa fiolka do fiolki,
 • Sprawdzone w akredytowanym laboratorium zgodnie z normą ISO 17025.

Do prezentowanych fiolek oferujemy również korki z septami.

 • Badanie porównawcze z użyciem fiolek 40 ml o niskim poziomie TOC od 4 wiodących producentów na rynku
  W przeprowadzonym badaniu porównawczym przeanalizowano fiolki o pojemności 40 ml od 4 wiodących na rynku producentów. Cztery partie po siedem fiolek od każdego dostawcy wypełniono wodą NANOpure DI i analizowano za pomocą analizatora TOC Sievers 900 przez cztery dni (n = 28 próbek od każdego producenta). Wszystkie próbki zostały przygotowane i przeanalizowane przez tego samego analityka przy użyciu tego samego analizatora TOC w laboratorium ERA posiadającym akredytację ISO/IEC 17025.
  Próbki od każdego dostawcy zostały pobrane z tego samego numeru partii od danego producenta.

  Wyniki
  Przeprowadzone badanie porównawcze wykazało, że spośród czterech badanych wiodących dostawców, najbardziej spójne i wiarygodne wyniki TOC <10 ppb można uzyskać dzięki fiolkom TOC od producenta ERA Waters.

  Porównanie fiolek 40 ml o niskiej zawartości TOC
   ERA WatersProducent 2Producent 3Producent 4
  Średnie stężenie TOC [µg/L] 7,1 15,5 17,2 6,7
  Odchylenie standardowe 0,8 6,3 3,3 1,8
  Względne odchylenie standardowe 11,5% 40,7% 19,0% 27,0%
  Liczba próbek (n) 28 28 28 28