Analizator liczby i żywotności komórek Vi-CELL Blu

Vi-CELL BLU - najnowszy analizator liczby i żywotności komórek, wykorzystujący metodę wybarwiania błękitem trypanu. Następna generacja powszechnie stosowanego analizatora żywotności Vi-CELL XR firmy Beckman Coulter, od ponad 20 lat służącego naukowcom do monitorowania wzrostu i żywotności komórek, określania ich całkowitego stężenia i wielkości.

Vi-CELL BLU zawiera liczne udoskonalenia sugerowane przez użytkowników Vi-CELL na całym świecie:

 • Szybszy czas analizy: Vi-CELL BLU ma dwa tryby pracy: normalny i szybki. Prędkość analizy w trybie normalnym jest o 28% szybsza, zaś w trybie FAST o 50% szybsza niż w poprzednim modelu analizatora Vi-CELL.
 • Zwiększona ilość próbek w automatycznym podajniku próbek: Wprowadzono 24-pozycyjną karuzelę kompatybilną z 96-dołkową płytką na próbki.
 • Mała objętość próbki - zaledwie 200 μl w trybie normalnym i 170 μl w trybie szybkim - o połowę mniejsza objętość niż wymagana przez poprzedni model Vi-CELL. Mniejsza objętość próbki oznacza mniejsze wyczerpywanie się puli komórek, co pozwala utrzymać objętość hodowli komórkowej.
 • Automatyzacja procesu - w pełni zautomatyzowane przygotowanie próbki, analiza i czyszczenie po pracy.
 • Ułatwienie procesu ładowania odczynników: Samodzielny zestaw odczynników w komplecie z barwnikiem (błękit trypanu), buforem, środkiem dezynfekującym i czyszczącym; zawierający chip RFID, który pozwala na odczyt liczby testów, które zostały wykonane, wraz z numerem serii i datą ważności.
 • Zautomatyzowany system Vi-CELL BLU jest idealny do określania żywotności i zliczania komórek na dużą i małą skalę w wielu dziedzinach, takich jak biofarmacja czy badania naukowe.

  To urządzenie rewolucjonizuje szybkość, niezawodność i obiektywność wyników oraz dostarcza informacji o znaczeniu krytycznym, których konwencjonalne metody po prostu nie mogą zaoferować.

  Dzięki najnowocześniejszej technologii analizowania i obrazowania, cały system – począwszy od pobierania próbki, poprzez dozowanie odczynników, analizę obrazu, aż do czyszczenia instrumentu – jest w pełni kontrolowany przez zaawansowany, ale łatwy w użyciu interfejs oprogramowania, zaprojektowany dla maksymalnej elastyczności.

  • Ultraszybka kamera umożliwia przechwytywanie obrazów, gdy próbka płynie w sposób ciągły przez komorę przepływową.
   Brak konieczności wstrzymywania przepływu próbki w celu zrobienia zdjęcia zwiększa szybkość analizy.
  • Probówki o mniejszej długości i średnicy wewnętrznej umożliwiają systemowi wykorzystanie do analizy mniejszych objętości próbek.
  • Optymalizacja prędkości pompy strzykawkowej przyspiesza czas mieszania i mycia, jednocześnie minimalizując ryzyko wprowadzania pęcherzyków do analizowanej cieczy.
  • Zaawansowane algorytmy przetwarzania informacji:
   - Zastosowanie krzywej stężenia dla poprawy liniowości i dokładności obliczania stężenia,
   - Możliwość ponownego przeanalizowania danych w celu optymalizacji typów komórek,
   - Wykrywanie pęcherzyków w analizowanej próbce,
   - Zdolność do wykrywania i ignorowania pyłu w komorze przepływowej.

  Vi Cell BLU Budowa i zasada działania

 • Zwiększona szybkość i efektywność analiz
  • Szybki tryb pracy - FAST,
  • Karuzela 24-pozycyjna,
  • 96-dołkowa płytka na próbki,
  • Konfigurowalne parametry analizy.
  Elastyczność i łatwość obsługi
  • Łatwe dozowanie próbek,
  • Łatwe do załadowania opakowanie odczynników,
  • Kontrolki jednorazowego użytku: stężenia, żywotności, rozmiaru,
  • Eksportowanie danych,
  • Analiza danych na osobistym pulpicie,
  • System komunikuje się z innymi oprogramowaniami i pozwala na dostęp do danych z Vi-CELL BLU,
  • Analizator jest dostosowany do pracy w pomieszczeniach czystych: 
   - Powierzchnie można wycierać,
   - Brak zewnętrznego komputera lub monitora,
   - Odporny na nadtlenek wodoru (20 czynności / rok).

  Integralność danych i zgodność

  • Ścieżka audytu,
  • Pliki dziennika błędów,
  • Podpis elektroniczny,
  • Bezpieczne logowanie użytkownika,
  • Uprawnienia na poziomie użytkownika,
  • Narzędzia konfiguracji administracyjnej,
  • IQ / OQ.

  Udoskonalony zestaw odczynników

  • Zdalne identyfikowanie / śledzenie za pomocą fal radiowych (RFID) numeru części odczynnika, numeru serii, liczby pozostałych testów i daty ważności,
  • Łatwy załadunek odczynników - zautomatyzowane przygotowanie próbki,
  • Zestaw odczynników w komplecie z barwnikiem (błękit trypanu), buforem, środkiem dezynfekującym i czyszczącym.
 • Urządzenie, które znasz - ale bardziej efektywne

  Projekt inspirowany potrzebami użytkownika
  Przy projektowaniu nowego Vi-CELL® BLU wzięto pod uwagę indywidualne preferencje użytkowników. Vi-CELL BLU posiada te same cechy i ten sam system organizacji pracy co znany i lubiany Vi-CELL XR, ale jednocześnie najnowszą technologię, zwiększoną szybkość przetwarzania, łatwość użycia, a także jest instrumentem zajmującym mniej miejsca na stole laboratoryjnym.

  Użytkownicy zgłaszali zapotrzebowania takie jak:
  • „Czas analizy powinien być szybszy”,
  • „Opcja 96-dołkowej płytki przyda się w naszej pracy… ale nadal chcemy mieć możliwość korzystania z karuzeli”,
  • „Chcę móc korzystać z dowolnego Vi-CELL’a w laboratorium i za każdym razem być pewnym wyników”.

  Nowy Vi-CELL BLU odpowiada na te oczekiwania klientów i nie tylko.

  Wymagana mniejsza objętość próbki
  Mniejsza objętość próbki oznacza mniejsze wyczerpywanie się puli komórek, co pozwala utrzymać objętość hodowli komórkowej.
  W Vi-CELL BLU objętość próbki może być o wartości zaledwie 200 μl w trybie normalnym i 170 μl w trybie szybkim - o połowę mniejsza objętość niż wymagana przez poprzedni model Vi-CELL XR oraz niższa niż w instrumentach konkurentów.

  Szybszy czas analizy
  Vi-CELL BLU jest w stanie szybciej analizować próbki, ponieważ obrazy są rejestrowane w trakcie ruchu płynów.

  Już Vi-CELL XR był szybkim automatycznym licznikiem komórek. Dzięki najnowszej technologii zastosowanej w Vi-CELL BLU czas przetwarzania i analizy jest znacznie skrócony. Użytkownik może wybrać tryb normalny, który obejmuje pełne czyszczenie po analizie, lub tryb FAST, gdy czyszczenie nie jest wymagane.

  Jeśli użytkownik korzysta z opcji 96-dołkowej płytki na próbki w Vi-CELL BLU – oszczędza ponad 1 godzinę czasu pracy w porównaniu z poprzednim instrumentem Vi-CELL XR. Pracując w trybie FAST oszczędza prawie 2 godziny.

  Silniejsza korelacja pomiędzy analizatorami
  Każdy analizator Vi-CELL BLU jest precyzyjnie skalibrowany, aby zapewnić porównywalność danych otrzymywanych z poszczególnych urządzeń. Odchylenia wskazań pomiędzy instrumentami są mniejsze niż +/-10%, dlatego pomiary będą dokładne, bez względu na to, który instrument Vi-CELL BLU znajdzie się w Twoim laboratorium.

  Urządzenie zaprojektowane dla łatwości użycia

  Udoskonalone opakowanie odczynników 
  Użytkownicy prosili o ułatwienie procesu ładowania odczynników. Teraz nie ma już rurek doprowadzających odczynniki.
  Z Vi-CELL BLU wystarczy wsunąć do analizatora zestaw odczynników i rozpocząć pracę.
  Udoskonalono również konstrukcję pakietu odczynników Vi-CELL BLU. Kompletny, samodzielny zestaw, z 310 przewidzianymi działaniami na zestaw; zawiera chip RFID, który pozwala na odczyt liczby testów, które zostały wykonane, wraz z numerem serii i datą ważności.

  Vi CELL BLU Budowa analizatora 

  Elastyczność

  Vi-CELL BLU XR umożliwia łatwe korzystanie zarówno z 96-dołkowej płytki, jak i z karuzeli. Wymiana karuzeli na płytkę wymaga niewielkiego wysiłku operatora. Po prostu wyjmujemy karuzelę, aby uzyskać dostęp do uchwytu płytki.

  Automatyzacja pracy - LOAD & GO
  W Vi-CELL BLU można załadować próbki i odejść od analizatora, aby skupić się na innych ważnych czynnościach w laboratorium. Dzięki wprowadzonym usprawnieniom system organizacji pracy jest maksymalnie uproszczony:
  • Załaduj próbkę,
  • Zarejestruj próbkę,
  • Uzyskaj wyniki.

  Mniejsza przestrzeń zajmowana przez urządzenie w laboratorium
  Analizator Vi-CELL BLU został zaprojektowany tak, aby zaoszczędzić miejsce na stole laboratoryjnym. Ma wbudowany komputer z systemem operacyjnym Windows 10 i ekran dotykowy. Miejsce na odczynniki i odpady laboratoryjne jest usytuowane z przodu, a nie z boku analizatora, co pozwala na bardziej optymalne wykorzystanie miejsca na stole.

  Kontrolki jednorazowego użytku: stężenia, żywotności, rozmiaru
  Vi-CELL BLU wykorzystuje podczas kalibracji kontrolki jednorazowego użytku. Jeśli chcemy zmienić rozmiar analizowanych komórek wkładamy kontrolkę i przeprowadzamy kalibrację:
  • bez mieszania,
  • bez pipetowania,
  • nie martwiąc się o ostatnią osobę wykonującą działania.

  KONTROLKI KALIBRACJI:
  Stężenie
  • 0,5 ml jednorazowe kontrolki stężenia (0,5x106)
  • 2 ml jednorazowe kontrolki stężenia (2x106)
  • 4 ml jednorazowe kontrolki stężenia (4x106)
  • 10 ml jednorazowe kontrolki stężenia (1x107
  Żywotność
  • 50% kontrolki żywotności
  Rozmiar
  • Kuleczki w rozmiarze 10 mikronów, zgodne z NIST
   vi cell blu controls
 • Analizator żywotności komórek Vi-CELL BLU posiada nowy system oprogramowania, który ułatwia spełnienie wymagań 21 CFR Part 11 i zapewnia integralność danych.
  Tworzenie ścieżki audytu, podpisy elektroniczne i ustawianie profili użytkowników – wszystko w interfejsie dotykowym, co pozwala zaoszczędzić cenne miejsce na stole laboratoryjnym.

  Cechy oprogramowania Vi-CELL BLU:

  • Umożliwia spełnienie wymagań 21 CFR Część 11: Utrzymanie integralności i bezpieczeństwa danych. Dane są zapisywane w zaszyfrowanym formacie .smp.
  • Tworzy ścieżkę audytu: Każdy plik wynikowy jest oznaczony datą i godziną. System tworzy dzienniki aktywności i dzienniki błędów.
  • Obsługuje podpisy elektroniczne: przeglądanie i zatwierdzanie raportów.
  • Pozwala na wiele profili użytkowników: Określanie dostępu do menu i operacji według użytkownika. Tworzenie skrótów klawiszowych specyficznych dla użytkownika. Przypisywanie każdemu użytkownikowi unikalnego identyfikatora i hasła.
  • Ułatwia zapisywanie i dostęp do danych. Dane urządzenia mogą być:
   - Archiwizowane,
   - Zapisane na dysku lokalnym,
   - Eksportowane i archiwizowane (może być tworzona kopia zapasowa danych),
   - Automatycznie zapisane w innym katalogu,
   - Odzyskiwane z archiwum i wyświetlane na ekranie / monitorze,
   - Drukowane na żądanie, gdy instrument jest podłączony do sieci,
   - Drukowane lub zapisywane w formacie PDF.

  System operacyjny
  Microsoft Windows 10
  64-bitowy

 • Parametr WartośćKorzyść
  Autosampler Tak, 24-pozycyjny automatyczny podajnik próbek (autoloader) z karuzelą Automatyzacja pracy / Możliwość odejścia od pracującego analizatora, aby skupić się na innych ważnych czynnościach w laboratorium.
  Możliwość próbkowania przy użyciu 96-dołkowej płytki na próbki Tak, 96-dołkowa płytka na próbki kompatybilna z 24-pozycyjną karuzelą
  • Wygoda ładowania większej ilości próbek na raz;
  • Automatyzacja pracy / Możliwość odejścia od pracującego analizatora, aby skupić się na innych ważnych czynnościach w laboratorium.
  Czas analizy próbek

  <130 sekund w trybie normalnym
  <90 sekund w trybie FAST

  Przeciętne czasy analizy:
  Tryb normalny: 110 sekund
  Tryb FAST: 80 sekund
  100 obrazów, ~2x106 komórek / ml

  Oszczędność czasu, większa przepustowość
  Minimalna objętość próbki 200 mikrolitrów w trybie normalnym
  170 mikrolitrów w trybie FAST
  Mniejsze wyczerpanie kultur komórkowych w hodowlach komórkowych na małą skalę
  Zgodność z 21 CFR Part 11 Tak  Pozostawanie w zgodności z 21 CFR Part 11
  Pobieranie materiału i mieszanie z błękitem trypanu

  Tak - możliwość regulacji / dostosowania

  • Pomaga optymalizować typy komórek, chronić nietrwałe linie komórkowe.
  • Dodatkowe mieszanie pomaga oddzielić lepkie komórki przed analizą, co wpływa na lepsze wyniki.
  Domyślne parametry analizy Tak Łatwe rozpoczęcie analizy
  Możliwość optymalizacji parametrów analizy Tak
  • Zwiększona dokładność;
  • Korelacja z metodą alternatywną.
  Zakres stężenia

  Od 5 x 104 do 1,5 x 107 komórek/ml

  Zminimalizowanie konieczności rozcieńczania próbek
  Dokładność zliczania   ± 10%

  Wiarygodne wyniki

   

  Powtarzalność zliczania

   ± 5%

  Powtarzalność stężenia CV ± 5% dla zwykłej próbki o wartości większej lub równej 2,0 x 106 cząstek / ml.

  Wiarygodne wyniki

   

  Zakres rozmiarów 2-60 mikronów Zwiększony zakres pomiarowy dla małych komórek i drożdży
  Flaga dla stężeń poza zakresem Tak Automatyczne powiadamianie operatora
  Definiowane przez użytkownika opcje rozbijania skupiska komórek Tak Pomaga w optymalizacji typów komórek, takich jak „lepkie linie komórkowe” i w liczeniu komórek w klastrach.
  Pomiar kolistości Tak Pomaga w izolowaniu zanieczyszczeń z próbki.
  System operacyjny Windows 10  
  Zasilanie Moc: max. 180 watów
  Napięcie: 100 V, 120 V, 220 V lub 240 V, 2,5 A.
  50/60 Hz
   
  Temperatura 13° - 37°C  
  Waga 28 kg  
  Wysokość 45 cm  
  Głębokość 54 cm  
  Szerokość 42 cm   
 • Numer katalogowyOpis
  C19201  Vi-CELL BLU, analizator i pakiet startowy
  C06019  Pojedynczy zestaw odczynników do analizatora Vi-CELL BLU
  C39291  Poczwórny zestaw odczynników do analizatora Vi-CELL BLU
  C24843  Zestaw fiolek (350 sztuk w opakowaniu)
  C24841  Płytka 96-dołkowa, 5 sztuk
  C24842  Szkiełko nakrywkowe na płytkę 96-dołkową, 10 sztuk
  C09147  0,5 ml Jednorazowa kontrolka stężenia (20 fiolek po 0,5 x 10kuleczek / ml)
  C09148  2,0 ml Jednorazowa kontrolka stężenia (20 fiolek po 2 x 106 kuleczek / ml)
  C09149  4,0 ml Jednorazowa kontrolka stężenia (20 fiolek po 4 x 106 kuleczek / ml)
  C09150  10,0 ml Jednorazowa kontrolka stężenia (20 fiolek po 10 x 106 kuleczek / ml)
  C09145  50% Jednorazowa kontrolka żywotności (20 fiolek z 50% kuleczkami żywotności)
  C23660  Zestaw startowy
 • Wszystkie potrzebne odczynniki - w jednym wygodnym opakowaniu

  Pakiet odczynników Vi-CELL został udoskonalony, aby był szybszy i łatwiejszy w użyciu. Odczynniki Vi-CELL od Beckman Coulter Life Sciences są teraz pakowane w wygodny, gotowy do załadowania zestaw: w komplecie z barwnikiem (błękit trypanu), buforem, środkiem dezynfekującym i czyszczącym.
  Wystarczy otworzyć panel na odczynniki w analizatorze i wsunąć opakowanie odczynników. Każdy pakiet może być użyty do 310 razy przed koniecznością wymiany.
  Wymiana opakowań jest prosta, odczynniki nie powodują zabrudzeń. Przy wymianie odczynników nie trzeba męczyć się z rurkami doprowadzającymi i rozpryskującym się barwnikiem.

  Każde opakowanie zawiera również znacznik RFID, który informuje, ile pozostało działań. Nie trzeba martwić się, ile jeszcze odczynnika zostało – w trakcie przeprowadzania krytycznej serii testów.

  Cechy zestawu odczynników Vi-CELL BLU:

  • Samodzielny i wygodny: wszystkie elementy odczynników są pakowane razem w jeden zestaw.
  • Nigdy więcej splątanych rurek: Wystarczy wsunąć opakowanie do analizatora i rozpocząć pracę.
  • Śledzenie RFID w każdym opakowaniu: Wbudowany znacznik RFID podaje informacje o każdym opakowaniu odczynników do Vi-CELL BLU: numer serii, termin ważności (90 dni), ilość pozostałych czynności.
  • Wymiana jest prosta: wystarczy wysunąć zużyte opakowanie i włożyć nowe. Bez brudzenia się rozpryskującym barwnikiem.
  • Koniec z opakowaniami kartonowymi: nowe opakowanie odczynników jest wykonane z plastiku nadającego się do recyklingu i jest odpowiednie do zastosowania w pomieszczeniach czystych.

  zestaw odczynników vicell blu 3

 • Optymalizacja analizy typów komórek
  Dla wielu typów komórek domyślne wartości typów komórek zdefiniowane w oprogramowaniu są odpowiednie.
  Dla niektórych linii komórek parametry będą musiały zostać zmienione, aby zoptymalizować analizę komórek.

    Parametry typów komórek  Typowy zakres wartości  Pełen zakres wartości  Zwiększenie wartości  Zmniejszenie wartości Przyczyna zmiany parametrów  Uwagi 
  Określa, czy komórka jest obecna, czy nie   Minimalna średnica Od 5 do 12 µm Od 1 do 60 µm Mniej zidentyfikowanych komórek Więcej zidentyfikowanych komórek

  System nie bierze pod uwagę małych komórek (z niebieskim kółkiem).

  Zanieczyszczenia mogą być uwzględniane w analizie.

  Wartość zbyt niska - może zawierać zanieczyszczenia.

  Wartość zbyt wysoka - komórki mogą być nieuwzględniane.

  Maksymalna średnica Od 15 do 50 µm Od 1 do 60 µm Więcej zidentyfikowanych komórek Mniej zidentyfikowanych komórek

  System nie bierze pod uwagę dużych komórek (z niebieskim kółkiem).

  W analizie uwzględniane są grupy komórek.

  Wartość zbyt niska - komórki mogą być nieuwzględniane.

  Uwzględniane są grupy komórek.

  Ostrość krawędzi komórek Od 5 do 25 Od 0 do 100 Mniej zidentyfikowanych komórek Więcej zidentyfikowanych komórek

  System nie bierze pod uwagę „rozmytych” komórek.

  Uwzględniane są zbędne zanieczyszczenia.

  Ustawienie zbyt wysokie może spowodować pominięcie martwych komórek i zmianę procentowej żywotności.
  Określa, czy zidentyfikowane komórki są żywe czy martwe  Jasność środka żywej komórki Od 40 do 60% Od 0 do 95% Więcej komórek zidentyfikowanych jako martwe Więcej komórek zidentyfikowanych jako żywe

  Żywe komórki są identyfikowane jako martwe.

  Martwe komórki są identyfikowane jako żywe.

  Wartość zbyt niska - system może zacząć identyfikować martwe komórki jako żywe.

  Wartość zbyt wysoka - system może zacząć identyfikować żywe komórki jako martwe.

  Procentowy jasny obszar żywej komórki Od 3 do 12% Od 0 do 95% Więcej komórek zidentyfikowanych jako martwe Więcej komórek zidentyfikowanych jako żywe

  Żywe komórki są identyfikowane jako martwe.

  Martwe komórki są identyfikowane jako żywe.

  Wartość zbyt niska - system może zacząć identyfikować martwe komórki jako żywe.

  Wartość zbyt wysoka - system może zacząć identyfikować żywe komórki jako martwe.

  Określa, czy komórka jest obecna, czy nie Minimalna kolistość Od 0 do 0,60 Od 0 do 1,00 Więcej martwych komórek o nieregularnym kształcie zostanie nieuwzględnionych Mniej martwych komórek o nieregularnym kształcie zostanie nieuwzględnionych System bierze pod uwagę zbędne zanieczyszczenia o nieregularnym kształcie.

  Wartość zbyt niska - system może zacząć uwzględniać zbędne zanieczyszczenia.

  Wartość zbyt wysoka - system może nie uwzględniać komórek.

  Stopień rozgrupowania skupiska

  Żaden, niski do średniego n/d Więcej zidentyfikowanych komórek Mniej zidentyfikowanych komórek

  Komórki w klastrach są pomijane.

  Pojedyncze komórki są identyfikowane jako 2 lub więcej komórek.

  Wartość zbyt niska - mogą być pomijane komórki w klastrach.

  Wartość zbyt wysoka - system może nadmiernie rozgrupowywać skupiska, traktując pojedyncze komórki jako 2 lub więcej komórek.

  Ostrość krawędzi komórek służy do uwzględniania lub wyłączania obiektów z analizy. Zakres ostrości: od 0 do 100. Zmniejszenie wartości pozwoli zidentyfikować bardziej rozmyte obiekty jako komórki. Zwiększenie ostrości wyeliminuje bardziej rozmyte komórki z liczby komórek. 

  Jasność środka żywej komórki służy do określania czy komórka jest żywa czy martwa (adnotacja zielona lub czerwona). Przy wysokich wartościach tego parametru komórki z jasnymi białymi centrami będą liczone jako żywe (poziom żywotności będzie spadał). Przy niskich wartościach tego parametru komórki z szarymi centrami będą liczone jako żywe (poziom żywotności będzie wzrastał). Ważne jest, aby sprawdzić adnotację i upewnić się, że jasność centralnego punktu żywej komórki jest ustawiona prawidłowo.

  Procentowy jasny obszar żywej komórki służy do określania czy komórka jest żywa czy martwa. Wysoka wartość tego parametru może spowodować, że niektóre żywe komórki zostaną policzone jako martwe. Zwykle nie ma potrzeby dostosowywania tego parametru.

  Minimalna kolistość - ten parametr służy do eliminacji zanieczyszczeń. Przyjmujemy, że „1” to idealne koło.

  Stopień rozgrupowania skupiska służy do rozgrupowywania skupisk komórek w celu uzyskania prawidłowego wyniku. Wartość zerowa „NONE” – oznacza, że nie ma potrzeby rozgrupowania żadnych skupisk komórek – ta opcja jest dobra dla próbek z długimi komórkami, nie zawierających skupisk komórek. Niska wartość (LOW) tego parametru jest odpowiednia dla próbek ze skupiskami 2-3 komórek. Średnia wartość (MEDIUM) jest odpowiednia dla próbek z kilkoma grupami z więcej niż 3 komórkami. Wysoka wartość (HIGH) jest stosowana przy komórkach drożdży.

Więcej w tej kategorii: Vi-CELL MetaFLEX »