Hematologia

Najbardziej znanym i przydatnym zastosowaniem zasady Coultera jest charakterystyka ludzkich komórek krwi. Technika ta została wykorzystana do diagnozowania różnych chorób i jest standardową metodą uzyskiwania liczby krwinek czerwonych (RBC) i liczby krwinek białych (WBC), a także kilku innych powszechnych parametrów. W połączeniu z innymi technologiami, takimi jak znakowanie fluorescencyjne i rozpraszanie światła, Zasada Coultera może pomóc w tworzeniu szczegółowego profilu komórek krwi pacjenta.

PRODUKTY

Multisizer 4e

Multisizer 4e COULTER COUNTER jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek pochodzenia biologicznego, takich jak: komórki ssaków, bakterii, drożdży, duże skupiska protein, agregaty komórkowe, sferoidy; czy nieorganicznego, takich jak: cząsteczki materiałów ściernych, tonerów, itp. Oprócz mierzenia gęstości cząstek Multisizer 4e określa także ich wielkość. Multisizer 4e umożliwia wykrywanie zmian w objętości komórek, które są ważnym parametrem odzwierciedlającym procesy biologiczne takie jak wzrost, cykle rozwojowe, śmierć komórki, stres osmotyczny, patogeneza czy fagocytoza.

Więcej w tej kategorii: « Materiały ceramiczne