Przemysł spożywczy

W przemyśle spożywczym cząsteczki występują w proszkach, emulsjach lub zawiesinach. Właściwości żywności i napojów, takie jak zapach i smak, konsystencja, wygląd, kolor, trwałość, okres przydatności do użycia oraz właściwości reologiczne są w dużym stopniu zależne od cząstek stałych w produktach, szczególnie od ich rozkładu wielkości i ładunku powierzchniowego.
Dla przykładu rozkład rozmiaru cząstek jest istotny przy określaniu pylnych i transportowych właściwości suchych proszków czy właściwości sensorycznych lodów, czekolady, ketchupu itp.; potencjał zeta cząstek żywności determinuje okres przechowywania żywności dla niemowląt. Analiza rozmiaru cząstek jest bardzo ważna dla procesów rozdrabniania produktów spożywczych, np. homogenizacji mleka czy mielenia mąki. Określanie rozmiaru może odbywać się przy zastosowaniu dynamicznego rozpraszania światła, dyfrakcji laserowej czy Zasady Coultera, zaś potencjał zeta można określić przez elektroforetyczne rozpraszanie światła.

PRODUKTY

LS 13 320 XR

LS 13 320 XR – nowy analizator wielkości cząstek działający na zasadzie dyfrakcji światła laserowego – dostarcza najdokładniejszych w swojej klasie danych o rozkładzie wielkości cząstek dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii PIDS (rozpraszanie światła przy zmiennej polaryzacji), która umożliwia pomiary w wysokiej rozdzielczości przy dynamicznym zakresie pomiarowym. Podobnie jak LS 13 320, analizator XR gwarantuje szybkie i dokładne wyniki usprawniając pracę użytkowników i optymalizując wydajność. 

  • Bezpośredni zakres pomiarowy od 10 nm do 3500 μm.
  • Automatyczny oraz czytelny sposób podawania wyników według kryteriów pass / fail dla jeszcze szybszej kontroli jakości.
  • „Tornado” – opatentowany system poboru próbki w przystawce do pracy w dyspersji powietrznej. Gwarantuje powtarzalność analiz, wiarygodność i rzetelność wyników, dzięki temu, że mierzona jest cała podana próbka. Nie występuje problem z niejednorodnym czy częściowym pobieraniem próby lub blokowaniem się materiału na szczelinie zsypowej.
  • Przyjazne oprogramowanie upraszczające tworzenie metod dla standardowych pomiarów.

LS 13 320

LS™ 13 320 MW jest jednym z najbardziej wszechstronnych i zaawansowanych analizatorów wielkości cząstek wykorzystujących metodę dyfrakcji laserowej dostępnych na rynku. LS 13 320 MW oferuje najwyższą rozdzielczość, powtarzalność i niezrównaną dokładność. Unikalna technologia laserowa umożliwia wykonywanie analiz cząstek bez ryzyka pominięcia zarówno największej jak i najmniejszej cząstki w próbce.

DelsaMax Series

Analizatory z serii DelsaMax oferują niewiarygodną szybkość, niezawodność i precyzję w zakresie charakteryzacji cząstek i nanocząstek. Każdy z analizatorów tej serii pozwala na nieinwazyjne badanie nawet najmniejszych ilości materiałów.

DelsaMax to rodzina instrumentów, które wykorzystują detekcję zmian intensywności rozproszenia światła w celu określenia rozkładu rozmiaru cząstek w zakresie nano-, jak i mikrometrycznym.

Dynamiczne Rozpraszanie Światła (DLS) jest wysoce czułą techniką, która oprócz określania rozmiaru cząstek umożliwia wykrywanie agregatów cząstek i zanieczyszczeń próbek. Warto zauważyć, że rozpraszanie światła, podobnie jak dyfrakcja laserowa, jest techniką "zespołową", która nie mierzy poszczególnych cząstek, ale określa rozkład wielkości w populacji.

W zależności od tego, jakie są Twoje potrzeby, DelsaMax oferuje najbardziej odpowiedni instrument.

DelsaMax PRO: Jednoczesny pomiar rozmiaru nanocząstek i potencjału Zeta.

DelsaMax CORE: Statyczne i dynamiczne rozpraszanie światła do analiz rozmiaru i masy cząsteczkowej.

Multisizer 4e

Multisizer 4e COULTER COUNTER jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek pochodzenia biologicznego, takich jak: komórki ssaków, bakterii, drożdży, duże skupiska protein, agregaty komórkowe, sferoidy; czy nieorganicznego, takich jak: cząsteczki materiałów ściernych, tonerów, itp. Oprócz mierzenia gęstości cząstek Multisizer 4e określa także ich wielkość. Multisizer 4e umożliwia wykrywanie zmian w objętości komórek, które są ważnym parametrem odzwierciedlającym procesy biologiczne takie jak wzrost, cykle rozwojowe, śmierć komórki, stres osmotyczny, patogeneza czy fagocytoza.