System monitorowania FMS

System monitorowania FMS MET ONE to skalowalne (łatwo rozbudowywalne o nowe moduły) rozwiązania on-line dla monitoringu pomieszczeń czystych. Bazując na otwartej architekturze komunikacji, łatwo integrują się z preferowanymi przez użytkownika systemami. Cała gama urządzeń MET ONE – zdalne i przenośne liczniki cząstek w powietrzu – zapewnia zgodność z wymogami ISO 21501 i 21 CFR Part 11.

 • Bezproblemowe wdrożenie systemu

  Nasz serwis zajmie się każdą fazą wdrożenia systemu:

  • Zarządzanie projektem,
  • Zdefiniowanie i zaprojektowanie wymagań systemowych,
  • Dopasowanie oprogramowania do wymogów użytkownika,
  • Walidacja dokumentacji,
  • Instalacja i uruchomienie systemu.

  Łatwość zintegrowania systemu MET ONE FMS z dotychczas istniejącymi systemami monitorowania
  Instrumenty MET ONE umożliwiają łatwą integrację, rozbudowę i modyfikacje w ramach już istniejących systemów informacyjnych przedsiębiorstwa, systemów dla laboratoriów (LIMS) czy systemów zarządzania budynkiem (BMS).

  Serwis u klienta
  Zapewniamy w pełni zgodny serwis u klienta dla wszystkich urządzeń, włączając w to pełną kalibrację ISO 21501-4.

  Rozwiązania systemu monitorowania MET ONE FMS eliminują „silosy danych” - czyli niezintegrowane ze sobą skupiska informacji, powstałe w różnych systemach
  Wdrożenie systemu monitorowania MET ONE FMS pozwala uniknąć multiplikowania danych w różnych raportach, czy przeprowadzania wielu walidacji, konserwacji i aktualizacji dla złożonych systemów monitorowania.

  Zapewnienie zgodności
  Gwarancja pełnej zgodności z przepisami, zarówno przy przeprowadzaniu monitoringu manualnego, jak i przy pełnej walidacji w systemach zautomatyzowanych, na wszystkich etapach:

  • Specyfikacja wymagań użytkownika (URS),
  • Wdrożenie i implementacja systemu, przygotowanie do testów,
  • Kwalifikacja Instalacyjna IQ,
  • Kwalifikacja Operacyjna OQ,
  • Sprawdzenie i zatwierdzenie procesu walidacji.

  Szerokie spektrum akcesoriów do wyboru:

  • Czujniki wilgotności względnej i temperatury,
  • Czujniki prędkości powietrza,
  • Czujniki ciśnienia różnicowego,
  • Moduły IO do podłączenia istniejących czujników, przełączników drzwiowych, systemów alarmujących, itp.,
  • Przełączniki Ethernet, komputery NEMA z ekranem dotykowym, itp.,
  • Systemy pomp próżniowych,
  • Systemy dystrybucji zasilania DC,
  • Wielofunkcyjne moduły alarmowe.
 • Zgodność z normą ISO 14644
  Liczniki MET ONE przeznaczone są do wykonywania pomiarów w pomieszczeniach czystych zgodnych z normami ISO 14644 oraz ISO 21501.

  Aseptyczna produkcja leków w pomieszczeniach czystych
  Liczniki cząstek w powietrzu MET ONE są specjalnie zaprojektowane do zastosowań przy produkcji aseptycznej i napełnianiu w pomieszczeniach czystych.

  Produkcja półprzewodników w pomieszczeniach czystych
  Liczniki MET ONE umożliwiają najdokładniejsze pomiary cząstek w branży, w pełni zgodne z normą ISO 21501, oraz gwarantują większą wydajność przy produkcji półprzewodników.

  Produkcja paneli LCD w pomieszczeniach czystych
  Zastosowanie liczników cząstek w powietrzu MET ONE do monitorowania produkcji płaskich wyświetlaczy pozwala zwiększyć wydajność i wyeliminować obawy związane z zanieczyszczeniem powietrza.

  Produkcja dysków twardych w pomieszczeniach czystych
  Optymalizacja kosztów wytwarzania dysków twardych i zapewnienie najwyższej jakości produkcji - dzięki wykorzystaniu liczników cząstek w powietrzu MET ONE.

 • System MET ONE FMS – dzięki możliwości wykorzystania i łączenia poszczególnych urządzeń – dopasowuje się do konkretnych wymagań użytkownika. Monitorowanie i weryfikacja krytycznych parametrów środowiskowych w pomieszczeniach czystych pomaga zwiększać wydajność i jakość produkcji.

  System może występować w różnych konfiguracjach: z wieloma pompami próżniowymi, z centralnym źródłem podciśnienia, albo z pompami wbudowanymi w liczniki cząstek.

  Liczniki MET ONE posiadają kreatory testowania, automatyczny, niewymagający druku transfer danych ("paperless"), zgodny z 21 CFR część 11. Wszystkie liczniki MET ONE obsługują kanały rozmiaru 0,5 µm i 5,0 µm, zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

  met one 3400 MET ONE 3400
  • Wysoka wydajność: czułość licznika 0,3/0,5 µm zgodna z ISO 21501 w celu zapewnienia dokładności i powtarzalności danych,
  • Transmisja danych: Ethernet, USB, bezprzewodowo i szeregowo,
  • Łatwość użycia: Intuicyjne kreatory zmniejszają nakład pracy na klasyfikację i zgodność,
  • Zgodność z 21 CFR część 11: bezpieczny transfer danych do przenośnej pamięci USB,
  • Urządzenie konfigurowalne do użytku przenośnego, on-line lub szeregowego.
   met one 6000 MET ONE 6000
  • Wysoka wydajność: czułość licznika 0,3/0,5 µm zgodna z ISO 21501 w celu zapewnienia dokładności i powtarzalności danych,
  • Łatwy do zintegrowania: liczne opcje komunikacji umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi systemami FMS,
  • Dioda laserowa o długiej żywotności: zredukowane koszty przestojów i eksploatacji urządzenia,
  • Wbudowany czujnik przepływu: zapewnia poprawność danych podczas walidacji i monitoringu,
  • Ulepszone powiadamianie użytkownika końcowego: dodatkowe zapewnienie o poprawnej pracy sensora, nieocenione narzędzie diagnostyczne.
   met one 6000p MET ONE 6000P
  • Ulepszone cechy wszystkich liczników serii 6000 i zintegrowany system pomp,
  • Przepływ sterowany mikroprocesorowo,
  • Zredukowany koszt instalacji (nie jest wymagany kosztowny system pomp),
  • Liczne opcje instalacji (oddalone strefy, gdzie pompa nie jest dostępna).
   met one 7000 ver 1 MET ONE 7000
  • Wysoka wydajność: czułość licznika 0,3/0,5 µm zgodna z ISO 21501 w celu zapewnienia dokładności i powtarzalności danych,
  • Zabezpieczenie czujnika: obudowa NEMA z uszczelnionymi przyłączami oraz zaworem odcięcia dopływu chroni wnętrze licznika przed przypadkowym wystawieniem na szkodliwe działanie środków dezynfekujących,
  • Ulepszone powiadamianie użytkownika końcowego: dodatkowe zapewnienie o poprawnej pracy sensora, nieocenione narzędzie diagnostyczne,
  • Łatwy do zintegrowania: liczne opcje komunikacji umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi systemami FMS,
  • Dioda laserowa o długiej żywotności: zredukowane koszty przestojów i eksploatacji urządzenia,
  • Wbudowany czujnik przepływu: zapewnia poprawność danych podczas walidacji i monitoringu.
   A3432s manifold MET ONE KOLEKTOR SYSTEMU 
  • Miejsca próbkowania: umożliwia pojedynczemu licznikowi cząstek serii 3400 monitorowanie aż 32 lokacji,
  • Ciągły przepływ: wykorzystuje wysokoprzepływowe pompy w celu zapewnienia ciągłego przepływu powietrza przez wszystkie porty, dzięki czemu cząstki nie są tracone z powodu opadnięcia lub przywarcia do powierzchni.