25 maj 2018

Polityka prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych gości naszej strony internetowej.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Spełnia ona również obowiązek informacyjny spoczywający na administratorze danych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Ochrona danych osobowych klientów

Podczas przesyłania do nas formularzy zgłoszeniowych, zapytaniowych, podczas kontaktu drogą telefoniczną oraz elektroniczną powierzasz nam swoje dane osobowe w postaci telefonu, adresu e-mail, imienia oraz nazwiska.

Administratorem danych osobowych jest ITS SCIENCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poświętne 25B, 26-670 Pionki, NIP 7962972939.

W niniejszym dokumencie znajdziesz informacje o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane, w szczególności:

 • dane o naszych klientach i użytkownikach naszej strony internetowej,
 • czy dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody bądź innej podstawy prawnej,
 • w jakim celu przetwarzane są dane osobowe,
 • komu możemy je przekazać,
 • jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Podczas korzystania z naszych usług zbieramy różnego rodzaju dane, m.in. Twoją nazwę użytkownika i hasło, Twoje kontakty i inne ustawienia. Śledzimy, które produkty z naszej strony internetowej oglądasz i z jakiego rodzaju urządzeń korzystasz, a także które z naszych ofert przesłanych Ci drogą mailową są dla Ciebie interesujące i z tego czerpiemy kolejne dane o Tobie. Dzięki temu możemy zaprezentować Ci oferty dopasowane do Twoich potrzeb, a w przyszłości ulepszać naszą stronę. Jeśli dokonasz u nas zakupu, bądź złożysz zapytanie, zamówisz produkt lub usługę wówczas zarówno Twoje imię i nazwisko, jak i Twoje zamówienia oraz dane, które ustawisz w swoim koncie będą podlegały przetwarzaniu.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne, przez które rozumie się zwłaszcza imię i nazwisko, nazwę firmy, REGON i NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • Dane kontaktowe, przez które rozumie się dane osobowe umożliwiające nam kontakt z Tobą, zwłaszcza adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres do faktury i Twój kontakt do sieci społecznościowych;
 • Dane o Twoich zamówieniach, przez które rozumie się zwłaszcza dane o: zamówionych przez Ciebie towarach i usługach, sposobie dostawy i płatności łącznie z numerem rachunku bankowego oraz złożonych reklamacjach;
 • Dane o Twojej aktywności na stronie internetowej, sposób poruszania się po naszej stronie internetowej oraz śledzenie ekranu, jak również dane o urządzeniu, poprzez które odwiedzasz naszą stronę, adres IP oraz wynikające z niego położenie, identyfikacja urządzenia, jego parametry techniczne, takie jak: system operacyjny i jego wersja, rozdzielczość ekranu, zastosowana przeglądarka i jej wersja oraz dane pozyskiwane z plików cookies i innych technologii służących do identyfikacji urządzenia.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w różnych sytuacjach i do różnych celów. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, na której stosujemy pliki cookies, wykorzystujemy Twoje dane zwłaszcza do śledzenia odwiedzin i ulepszania naszych usług. Jeśli zrobisz u nas zakupy, dokonasz zamówienia usług, wykorzystujemy Twoje dane w celu obsługi Twojego zamówienia, do ochrony naszych roszczeń prawnych i wypełnienia naszych obowiązków prawnych. Do przetwarzania danych osobowych upoważnia nas zawarcie z Tobą umowy, przestrzeganie zobowiązań prawnych, nasze uzasadnione interesy albo Twoje wyrażenie zgody.

Jeżeli jesteś odbiorcą towaru lub usługi, która została u nas zamówiona, przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe:

 • na podstawie naszego interesu uzasadnionego celem przygotowania, zawarcia i realizacji umowy z naszym klientem. Realizowanie niniejszej umowy również należy do naszego interesu uzasadnionego;
 • na podstawie naszego interesu uzasadnionego celem uzyskania informacji, dzięki którym będziemy mogli ulepszać nasze usługi, bądź informacji do wytwarzania naszych wewnętrznych statystyk i raportów; w tym przypadku naszym interesem uzasadnionym jest ulepszanie usług dla naszych klientów;
 • celem zadośćuczynienia obowiązkom ustawowym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • celem ochrony roszczeń prawnych i naszej wewnętrznej ewidencji i kontroli; w tym przypadku naszymi interesami uzasadnionymi są ochrona roszczeń prawnych i kontrola sprawnego świadczenia naszych usług.

Do przygotowania, zawarcia i pełnienia umowy z naszym klientem przetwarzamy dane osobowe przez czas niezbędny do obsługi zamówienia. Po upływie tego czasu dane osobowe nadal przechowujemy na podstawie naszego interesu uzasadnionego, celem ochrony roszczeń prawnych i naszej wewnętrznej ewidencji i kontroli przez czas trwania okresu przedawnienia 3 lata oraz jednego roku po jego upływie ze względu na roszczenia zastosowane pod koniec okresu przedawnienia. W razie rozpoczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym przez cały czas trwania takich postępowań oraz pozostały czas przedawnienia po jego zakończeniu. W tym przypadku naszymi interesami uzasadnionymi są ochrona roszczeń prawnych oraz kontrola sprawnego świadczenia naszych usług. Celem spełnienia obowiązków ustawowych przetwarzamy dane osobowe maksymalnie przez 10 lat od konkretnego zamówienia.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania realizowanego na podstawie naszego interesu uzasadnionego.

Kto przetwarza Twoje dane i komu je przekazujemy?

W większości przypadków przetwarzamy Twoje dane dla celów własnych, jako ich administrator. W takim wypadku, przekazujemy Twoje dane do naszych partnerów w celu realizacji płatności, transportu oraz innych aspektów Twojego zamówienia. Dane przekazujemy również naszym wykonawcom, którzy przetwarzają dane na naszą prośbę. Za Twoją zgodą możemy dane przekazać również sieciom reklamowym i społecznościowym, celem wyświetlania reklamy personalizowanej na innych stronach internetowych.

Wszystkie wymienione dane osobowe przetwarzamy my, jako administrator. To znaczy, że określamy z góry cele, dla realizacji których gromadzimy Twoje dane osobowe, określamy środki przetwarzania i jesteśmy odpowiedzialni za ich stosowne wykonywanie.

Twoje dane osobowe możemy przekazać także do innych podmiotów, które występują w roli administratora:

 • w związku z przekazaniem Twojego zamówienia do naszych partnerów, którzy biorą udział w jego realizacji, w szczególności:
  partnerom obsługującym systemy płatnicze na potrzeby zapewnienia płatności,
 • sieciom reklamowym i społecznościowym, w szczególności:
  Google Ireland Limited (numer rejestracji: 368047), z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; warunki ochrony prywatności tej spółki dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads,
 • Facebook Ireland Limited, z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irlandia; warunki ochrony prywatności tej spółki dostępne są pod adresem: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.

Pozyskiwanie danych

W większości pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, za pośrednictwem naszej strony internetowej, bądź podczas komunikacji z Tobą. Niektóre dane możemy otrzymać także od naszych partnerów, np. banków lub firm transportowych.

W większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, które przekażesz nam w ramach zamawiania towaru lub usług, bądź podczas komunikacji z nami na przykład za pośrednictwem call centre. Bezpośrednio od Ciebie pozyskujemy dane osobowe również za pośrednictwem śledzenia Twojej aktywności na naszej stronie internetowej i podczas czytania wiadomości, notatek z rozmów telefonicznych.

Twoje prawa podczas przetwarzania danych osobowych

Posiadasz szereg praw związanych z Twoimi danymi osobowymi: prawo dostępu, poprawy, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wnoszenie sprzeciwu oraz składanie skarg.

Twoje prawa to:

Prawo dostępu do danych

Masz prawo wiedzieć, które z Twoich danych przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki czas, skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe, do kogo je przekazujemy, kto oprócz nas je przetwarza i jakie masz inne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Tego wszystkiego możesz dowiedzieć się w dokumencie "Ochrona danych osobowych klientów". Jeżeli jednak nie jesteś pewien, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy, możesz złożyć do nas wniosek o potwierdzenie, czy dane osobowe, które dotyczą Twojej osoby, są z naszej strony poddane przetwarzaniu. Jeśli tak, masz prawo dostępu do takich danych osobowych. W ramach prawa dostępu możesz złożyć prośbę o kopię przetwarzanych danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeżeli zauważysz, że Twoje dane osobowe są błędne lub niepełne, masz prawo do natychmiastowego ich poprawienia lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe zostaną usunięte, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z poniższych warunków:

 • Twoje dane osobowe już nie są potrzebne do celów, dla których były przez nas przetwarzane;
 • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym są to dane, do których przetwarzania niezbędne jest wyrażenie Twojej zgody i równocześnie nie mamy innego powodu, dla którego takie dane mogłyby być przetwarzane dalej;
 • wykorzystasz swoje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej dział "Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania") danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszych interesów uzasadnionych i dojdziemy do wniosku, że już nie mamy żadnych interesów uzasadnionych do przetwarzania takich danych lub też:
 • doszliśmy do wniosku, że wykonywane przetwarzanie danych osobowych zaprzestało być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Nie zapominaj jednak, że nawet jeżeli będzie to jeden z powyższych powodów, nie oznacza to natychmiastowego usunięcia wszystkich Twoich danych osobowych. Niniejsze prawo, nie ma zastosowania w przypadku, kiedy przetwarzanie Twoich danych osobowych nadal jest niezbędne do pełnienia naszej odpowiedzialności prawnej, bądź określenie, wykonanie lub obrona naszych roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W niektórych przypadkach możesz wymagać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Niniejsze prawo umożliwia Ci oznakowanie Twoich danych osobowych tak, by nie były przetwarzane w inny sposób niż ten, na który wyrażasz zgodę. Przetwarzanie danych osobowych można ograniczyć w przypadku gdy:

 • negujesz dokładność danych osobowych do chwili wspólnego uzgodnienia, które dane są poprawne;
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy bez odpowiedniej podstawy prawnej (np. ponad to, co musimy przetwarzać), natomiast Ty wybierzesz przed usunięciem takich danych tylko ich ograniczenie (np. jeśli spodziewasz się, że w przyszłości takie informacje do nas przekażesz);
 • Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do wyżej wymienionych celów, ale Ty wymagasz ich do określenia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych, albo:
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania. Prawo sprzeciwu zostało szczegółowo opisane poniżej w dziale "Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania". Przez okres, w którym dokonujemy weryfikacji zasadności Twojego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo odzyskać od nas wszystkie Twoje dane osobowe, które sam do nas przekazałeś i które są przetwarzane na podstawie Twojej zgody oraz na podstawie realizacji umowy. Twoje dane osobowe przekażemy Ci w strukturalnym, standardowo używanym oraz maszynowo odczytywalnym formacie. W celu sprawnego przeniesienia danych na Twoją prośbę, przeniesiemy tylko te dane, które przetwarzamy w sposób automatyczny w naszych elektronicznych bazach danych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzano na podstawie naszego interesu uzasadnionego. Jeśli należą do tego aktywności marketingowe, Twoje dane osobowe przestaniemy przetwarzać; w innych wypadkach zrobimy to, jeżeli nie będziemy mieli poważnych powodów, aby takie przetwarzanie kontynuować.

Prawo do złożenia skargi

Egzekwowanie praw wyżej wymienionym sposobem nie narusza Twojego prawa do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzoru. To prawo możesz zastosować zwłaszcza w przypadku kiedy domniemywa się, że Twoje dane osobowe przetwarzamy w nieuzasadniony sposób, bądź w sprzeczności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Skargi na nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz złożyć w Biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który posiada siedzibę pod adresem:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Zabezpieczenia

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:

 • Stosuje środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed: utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.
 • Zgodnie z art.29 RODO dostęp do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy, współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 

Polityka Cookies

Dbając o Twoje doświadczenia podczas korzystania z naszej witryny internetowej wykorzystujemy ciasteczka, usługi analizy zasobów sieci Web oraz wtyczki obsługujące media społecznościowe zgodnie z art. 6 par. 1 RODO.

W tym celu stosujemy ciasteczka i usługi, które gwarantują pełną funkcjonalność naszej witryny internetowej, tak aby zawierała jak najwięcej informacji i była możliwie jak najbardziej przyjazna dla użytkownika. Ważne dla nas jest to, abyś mógł surfować po naszej witrynie internetowej z łatwością i dlatego przywiązujemy wielką wagę do wprowadzania w niej ciągłych ulepszeń. Działania te obejmują zapisywanie Twoich ustawień i z góry wypełnionych formularzy, tak abyś nie musiał(a) ponownie wprowadzać tych samych danych. Ważne dla nas jest również to, abyś widział(a) tylko tę zawartość, która Cię naprawdę interesuje oraz aby Twoje obcowanie ze światem online było łatwiejsze.

Niemniej jednak, nie zapomnimy o ostrożnym posługiwaniu się Twoimi danych osobowymi. Oczywiście możesz dezaktywować wszystkie ciasteczka i usługi wedle własnego życzenia. Możesz to zrobić poprzez zablokowanie lub usunięcie ciasteczek z poziomu używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Możesz też oddzielnie je dezaktywować poprzesz zainstalowanie ciasteczka typu opt-out (ciasteczko oznaczające rezygnację z korzystania z ciasteczek). Możesz też wykonywać operacje dostępne po wybraniu hiperłącza (zwanego potocznie linkiem). Prosimy pamiętać, że dezaktywacja jest konieczna dla wszystkich przeglądarek, z których korzystasz. Jeżeli wykasujesz wszystkie ciasteczka w swojej przeglądarce, ma to również wpływ na ciasteczko rezygnacyjne (typu opt-out).

Ciasteczka funkcjonalne

Ciasteczka to małej wielkości pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze przez witryny, które odwiedzasz. Pozwalają one, podczas Twoich następnych odwiedzin tej witryny, zrekonstruować ewentualne ustawienia lub inne zmiany, które wprowadziłeś/łaś.

Te ciasteczka funkcjonalne gwarantują, że nasza witryna internetowa będzie działała poprawnie. Ciasteczka te są przechowywane w zależności od funkcji przez okres jednej sesji lub maksymalnie 48 godzin – po upływie tego czasu są one automatycznie usuwane. Przy wykorzystaniu tych ciasteczek możliwe są podane poniżej funkcje:

 • zapisywanie danych, które wprowadziłeś/łaś podczas korzystania z wyszukiwarki,
 • zapisywanie ustawień dla optymalnego wyświetlania na ekranie Twojego urządzenia np. pożądana wielkość bufora i dane na temat rozdzielczości Twojego ekranu,
 • zapisywania ustawień Twojej przeglądarki tak, aby pozwolić naszej witrynie na jej optymalne wyświetlanie.

Możesz zapobiec przechowywaniu tych ciasteczek lub usuwać te, które są już przechowywane. Więcej szczegółowych informacji możesz uzyskać od producenta Twojej przeglądarki internetowej lub w jej sekcji pomocy. Musimy Ci przypomnieć, że niektóre z funkcji naszej witryny internetowej nie będą już dostępne, bądź też będą dostępne w ograniczonym zakresie, jeżeli nie pozwolisz na wykorzystywanie tych ciasteczek funkcjonalnych.

Ciasteczka usług analitycznych dla celów statystycznych

Aby ustalić, jaka zawartość naszej witryny internetowej jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjna nieustannie monitorujemy ilość osób ją odwiedzających i najczęściej oglądane treści. Używamy danych, które zbieramy dla celów statystycznych, takich jak:

 • rejestracja liczby osób odwiedzających nasze witryny internetowe,
 • rejestracja czasu, który goście spędzają na naszej witrynie internetowej,
 • rejestracja kolejności odwiedzin różnych witryn internetowych,
 • ustalanie, które części naszej witryny internetowej wymagają zmian lub:
 • w celu optymalizacji witryny internetowej.