Analizatory obciążenia mikrobiologicznego

Analizator ColiMinder

Analizator ColiMinder firmy Vienna Water Monitoring Solutions zapewnia w pełni zautomatyzowane, szybkie pomiary on-line zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Szybko uzyskiwane (w ciągu 15 minut!), wiarygodne wyniki na temat jakości mikrobiologicznej umożliwiają monitorowanie i kontrolę procesu we wszystkich zastosowaniach związanych z wodą.

Pomiar zanieczyszczeń mikrobiologicznych w czasie rzeczywistym umożliwia ogromny wzrost wydajności i bezpieczeństwa procesów uzdatniania wody oraz sieci dystrybucyjnych. Niezawodność i solidność ColiMinder są docenianie przez Użytkowników na całym świecie już od 2014 roku. W różnych zastosowaniach, od wody oczyszczonej poprzez wodę pitną, powierzchniową i kąpielową aż po ścieki i wodę przemysłową.

Logo Coliminder rapidmicrobiology 300dpi