3 listopad 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium, które odbędzie się w czwartek, 4 listopada o godz. 16:00, podczas którego dowiesz się m.in. jak za pomocą zasady Coultera precyzyjnie mierzyć rozkłady drobnych cząstek biologicznych (cyjanobakterii, bakterii E. coli, komórek CHO, komórek CAR-T, komórek drożdży, glonów, komórek tłuszczowych, roślinnych), a także dlaczego 98% automatycznych liczników komórek wykorzystuje w swojej technologii zasadę Coultera.

By wziąć udział w webinarium, zarejestruj się pod tym linkiem.

ABSTRAKT:

Zasada Coultera pozwala na bezpośredni (bez znaczników) pomiar cząstek pochodzenia biologicznego w sposób precyzyjny, sprawdzalny i powtarzalny. Szeroki zakres pomiaru wielkości cząstek (0,2 µm – 1600 µm), jaki zapewnia ta technika, sprawia, że nadaje się ona do wielu ważnych zastosowań biofarmaceutycznych, w tym: określania wielkości i objętości komórek, analiz cyklu komórkowego, ocen kondycji komórek czy wydajności transdukcji komórek. Ponadto, łatwość wykonywania pomiarów za pomocą zasady Coultera umożliwia analizę szerokiego zakresu próbek komórkowych i subkomórkowych, zarówno z komórek prokariotycznych, jak i eukariotycznych (grzybów, roślin i zwierząt).

Podczas webinarium zostaną omówione: zasada Coultera, technologia cyfrowego przetwarzania impulsów, przegląd dostępnych apertur.

PROWADZĄCY:

Uwe Killemann
Field Marketing Manager, Europe
Beckman Coulter Life Sciences

Webinarium Zasada Coultera