8 czerwiec 2021

Firma ITS SCIENCE Sp. z o.o. Sp. K. przekazała w formie darowizny sterylizator powietrza PureAir na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „RÓWNE SZANSE” w Lubinie. 
Cieszymy się, że możemy pomóc tym, którym ta pomoc jest potrzebna najbardziej. Mamy wielką nadzieję, że nasz sprzęt będzie stanowić dla Ośrodka skuteczne wsparcie w czasie pandemii COVID-19, ale także po niej, przyczyniając się do polepszenia bezpieczeństwa i zdrowia jego Podopiecznych. 💝

https://rowneszanse.lubin.pl/#sponsorzy

Równe szanse na www1

Równe szanse dar od ITS 

ITS rowne szanse