28 kwiecień 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium, którego tematem będą wprowadzone ostatnio zmiany w rozdziale USP <643> Farmakopei Amerykańskiej, dotyczące zawartości całkowitego węgla organicznego (TOC) w wodach farmaceutycznych. Zmiany te wejdą w życie 1 maja 2021 r.

Webinarium jest dostępne do obejrzenia po zarejestrowaniu.

Zarejestrować się na to wydarzenie można pod adresem:

https://www.labroots.com/ms/webinar/changes-usp-643-total-organic-carbon-pharmaceutical-grade-waters

ABSTRAKT:

Podczas webinarium przedstawione zostaną główne wytyczne normy oraz omówione zostaną różnice w wymaganiach dla testu przydatności systemu, zawartych w USP <643> oraz w Farmakopei Japońskiej JP16.

PROWADZĄCY:

Tony Harrison
Senior Product Manager, Beckman Coulter

webinar header banner image ab54d237ced410936799aac5aa085e284a6715c3 5322