10 luty 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium dotyczącym odwirowywania, które odbędzie się 14 marca 2023 o godz. 17:00.

Aby wziąć udział w webinarium, zarejestruj się pod tym linkiem.

ABSTRAKT:
Odwirowywanie jest sprawdzoną i efektywną techniką oczyszczania wykorzystywaną przy wielu procesach hodowli komórek w laboratoriach badawczych i biotechnologicznych. Powszechnie stosuje się tę metodę przy produkcji biofarmaceutyków, enzymów, przeciwciał monoklonalnych, szczepionek oraz przy terapiach genowych i komórkowych.

Wirowanie jest kluczowym procesem na wielu etapach bioprzetwarzania, jak np. pasażowanie i wysiewanie komórek, zbieranie lub separacja komórek, klarowanie lizatu, czy bankowanie i przechowywanie komórek. Jest używane jako pierwotna lub wtórna technika oczyszczania.

Podczas webinarium omówione zostaną:
• Plusy i minusy wirowania w porównaniu z innymi technologiami odzyskiwania;
• Wskazówki dotyczące wyboru odpowiednich instrumentów, rotorów i materiałów eksploatacyjnych;
• Porady dotyczące optymalizacji i skalowania procesów;
• Rozwiązania oferowane przez Beckman Coulter Life Sciences w celu poprawy wydajności etapu wirowania.

PROWADZĄCY:
Dr Shawn Sternisha
Senior Field Applications Scientist
Beckman Coulter Life Sciences
Biotechnology Business Unit

Webinar Centrifugation