beckmann beckmann beckmann
4 styczeń 2019

Prezentujemy film wyjaśniający zasadę działania nowego analizatora wielkości cząstek LS 13 320 XR - wykorzystującego metodę dyfrakcji laserowej i technologię PIDS:

LS 13 320 XR – najnowszy analizator wielkości cząstek firmy Beckman Coulter działający na zasadzie dyfrakcji światła laserowego – dostarcza najdokładniejszych w swojej klasie danych o rozkładzie wielkości cząstek dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii PIDS (rozpraszanie światła przy zmiennej polaryzacji), umożliwiającej pomiary w wysokiej rozdzielczości przy dynamicznym zakresie pomiarowym. Analizator gwarantuje szybkie i dokładne wyniki usprawniając pracę użytkowników i optymalizując wydajność.

Wprowadzone ulepszenia produktu mają istotny wpływ na uzyskane podczas analizy dane: Technologia PIDS, którą wykorzystuje analizator LS 13 320 XR, umożliwia rzeczywiste wykrywanie i dokładny pomiar cząstek o wielkości zaledwie 10 nm oraz najwyższą rozdzielczość dla wielkości cząstek bez ryzyka pominięcia największych lub najmniejszych cząstek w próbce.
Duże cząsteczki w próbce nie zakłócają sygnałów PIDS, co sprawia, że technologia PIDS jest lepsza od innych narzędzi do analizy wielkości cząstek opartych na laserze.

ZASTOSOWANIE: w badaniach i rozwoju, przy zapewnieniu i kontroli jakości, przy produkcji:

  • Wodne roztwory,
  • Rozpuszczalniki organiczne i inne ciecze,
  • Suche proszki.

ZASADA DZIAŁANIA:
Analizator wielkości cząstek LS13 320 XR wykorzystuje metodę rozpraszania światła, w której światło lasera jest używane do oświetlania cząstek. Światło – trafiając w cząstkę – ulega rozproszeniu i jest wykrywane przez światłoczułe sensory. Kąt ugięcia fali zależy od wielkości cząstki: im mniejsza cząstka, tym większy kąt rozpraszania. Zarejestrowane widmo rozpraszanego światła jest przekształcane za pomocą analizy matematycznej, dając rozkład wielkości cząstek w procentach objętościowych w określonych klasach wielkości. Analiza światła spolaryzowanego pionowo i poziomo pod sześcioma różnymi kątami odbywa się przy wykorzystaniu trzech różnych możliwych długości fali.