beckmann beckmann beckmann

PRZEDSTAWIAMY NOWY ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK LS 13 320 XR
DIFFERENCE YOU CAN MEASURE

LS 13 320 XR - nowej generacji analizator wielkości cząstek wykorzystujący metodę dyfrakcji laserowej – zaprojektowany w celu maksymalnego uproszczenia obsługi, większej efektywności procesów, usprawnionej organizacji zadań.

Nowy LS 13 320 XR oferuje najlepsze w swojej klasie dane o rozkładzie wielkości cząstek dzięki udoskonalonej technologii PIDS i rozszerzonemu zakresowi pomiarowemu, zapewniając wyższą rozdzielczość i dokładniejsze, powtarzalne wyniki.

more

Przenośne liczniki cząstek w powietrzu

Ręczne liczniki cząstek w powietrzu

Laboratoryjne liczniki cząstek w cieczach

Przenośne liczniki cząstek w cieczach

Liczniki cząstek w cieczach online

INSTRUMENTY

ITS Science CHARAKTERYZACJA I LICZENIE CZASTEK

.