Zabudowy RABS

Zabudowy RABS (Restricted Access Barrier Systems) - produkowane na zamówienie zabudowy linii produkcyjnych w strefach czystych:

  • otwarte,
  • zamknięte.

Zabudowy RABS mają na celu oddzielać od otoczenia procesy na linii produkcyjnej - poprzez system ścian działowych wykonanych ze stali kwasoodpornej oraz szkła. Dodatkowa ochrona, która redukuje konieczność interwencji w pomieszczeniach typu clean room, dzięki zastosowaniu odpowiedniego przepływu powietrza, jak również izolacji. Alternatywa dla komór rękawicowych typu izolator.

Zabudowy umożliwiają dalszą izolację operatora (będącego w istocie największym źródłem zanieczyszczeń) od finalnego produktu, zapewniając jego czystość na najwyższym poziomie w procesach aseptycznych. Zabudowy RABS posiadają dodatkowy system filtracji HEPA, który wspomaga redukcję wystąpienia biokontaminacji tzw. Prawdopodobieństwa Niesterylnej Jednostki (ang. Probability of a Non Sterile Unit - PNSU).

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu RABS niezbędnym jest zapewnienie:

  • odpowiednio zaprojektowanego osprzętu,
  • odpowiedniego zarządzania,
  • odpowiednio zaprojektowanego otoczenia strefie krytycznej według normy ISO 5,
  • odpowiedniego stroju w pomieszczeniu typu clean room,
  • odpowiedniego przeszkolenia.