Stacje do procesów ciągłej ekstrakcji cieczowej

Stacje do procesów ciągłej ekstrakcji cieczowej - stanowiska umożliwiające przeprowadzenie procesów ekstrakcji niektórych metali z ziem rzadkich, jak również odzyskiwanie metali szlachetnych z odpadów poprzemysłowych. Wyposażone w całą niezbędną aparaturę, oraz w dedykowane do procesów naczynia reakcyjne z odpornego chemicznie tworzywa. Stelaż oraz stół roboczy wykonane są ze stali kwasoodpornej.

Na stanowiskach można przeprowadzać:

  • procesy ługowania,
  • procesy rozdziału faz,
  • proces obróbki roztworów i ich analizy chemicznej.

Proces ekstrakcji rozpuszczalnikowej zachodzi w warunkach przeciwprądowych w trybie pracy ciągłej. Stacje zostały wyposażone w system umożliwiający kontrolę przepływu, dzięki czemu może ono pracować w różnych konfiguracjach ekstrakcji. Dzięki zastosowaniu automatyki proces może odbywać się autonomicznie, lub też pod kontrolą użytkownika.

Stanowiska umożliwiają zbieranie danych i przenoszenie ich poprzez port USB w celu analizy, jak również ich graficzną prezentację w trybie on-line na dołączonym monitorze.