Systemy FMS

System monitorowania FMS

Firma ITS SCIENCE we współpracy z firmą KMP PROJEKT przygotowuje i wdraża rozwiązania do monitoringu parametrów wytwarzania / parametrów środowiskowych w pomieszczeniach czystych, tzw. systemy FMS, RMS czy BMS.

Przygotowane rozwiązania dzięki swojej modułowości i skalowalności pozwalają na scentralizowane zarządzanie procesami produkcyjnymi, monitorowanie warunków wytwarzania / warunków mikroklimatycznych zarówno w małych laboratoriach, jak i w fabrykach z pełnoskalową produkcją farmaceutyczną.

Wdrażane systemy charakteryzują się bardziej lub mniej rozbudowaną architekturą. Najprostsze systemy FMS pozwalają na pomiar pojedynczych parametrów mikroklimatycznych takich jak np. liczba cząstek i ich rejestrację oraz wizualizację na lokalnej stacji roboczej.