Orbisphere C1100

Analizator ozonu Orbisphere C1100 - to urządzenie zapewniające niezrównaną dokładność i precyzję pomiarów bez dryfu zera. Gwarantuje możliwość pomiaru poniżej 1 ppb. Jest dostarczany z legalizowanym świadectwem kalibracji.

Dzięki możliwości uzyskania bezwzględnej wartości zerowej Orbisphere C1100 pracuje stabilnie, wykazując minimalne odchylenia wskazań. Wymaga nie więcej niż 2 konserwacji / kalibracji na rok.
Platynowy pierścień ochronny - to prawdziwie unikalna technologia, która pozwala unikać fałszywych alarmów pochodzących od elektrolitu. Eliminacja tych alarmów znacząco zmniejsza przestoje produkcji oraz redukuje ilość ewentualnych strat.

  • Poziom detekcji wynosi 0,6 ppb, a dokładność ±0,4 ppb przy wartości 5 ppb;
  • Wyjątkowa konstrukcja z platynowym pierścieniem zabezpieczającym, zapobiegająca generowaniu fałszywych sygnałów pochodzących z elektrolitu;
  • Stabilna praca bez dryftu zera;
  • Nie więcej niż 2 konserwacje/kalibracje rocznie;
  • Sensor dostarczany jest z identyfikowalnym certyfikatem walidacji za pomocą wzorca ±0,5%.

Sensor ozonu C1100 umożliwia operatorom szybką i łatwą metodę kalibracji bez konieczności uwzględniania wzorca zewnętrznego. Kalibracja bez odnośnika zapewnia dokładność ±5% (osiągając lepszy niż ±1% wynik względem znanego stężenia ozonu). Orbisphere C1100 jest jedynym atestowanym czujnikiem, który zapewnia tak wysoką dokładność!

ParametrWartość
Zakres pomiarowy:

0 ppb - 50 ppm O₃

Zakres temperatury próbki: Od -5 do 45 °C
Czas odpowiedzi: 30 s
Dokładność: ± 0,4 ppb lub ±5%, zależnie od tego, która wartość jest większa
Powtarzalność: ± 0,4 ppb lub ±5%, zależnie od tego, która wartość jest większa
Przepływ próbki: 350 mL/min
Więcej w tej kategorii: « Orbisphere 410/510