Sensory ozonu

Analizatory zawartości ozonu – pomiar w wodzie i w gazach.

Urządzenia te służą do precyzyjnego monitorowania procesów; zapewniają dokładne, powtarzalne wyniki pomiarów śladowych ilości ozonu rozpuszczonego lub występującego w fazie gazowej; umożliwiają rozbudowane możliwości zarządzania danymi.

Sensory ozonu Orbisphere C1100 wraz ze sterownikami Orbisphere 410/510 to idealne rozwiązanie dla branży farmaceutycznej. Zapewniają wiarygodny monitoring poziomu ozonu w trybie online do kontroli procesu dezynfekcji pętli wody ultra‐czystej.

Orbisphere 410/510

Sterowniki Orbisphere 410 i 510 współpracujące z sensorami tlenu Orbisphere A1100 zapewniają precyzyjne monitorowanie przebiegu procesu, uzyskanie dokładnych, powtarzalnych wyników pomiarów oraz umożliwiają rozbudowane zarządzanie danymi.

Urządzenia te są przeznaczone do zastosowań w naukach przyrodniczych, do monitorowania procesu w branży energetycznej, energetyce, branży napojów, przemyśle chemicznym i oczyszczalniach ścieków.

Orbisphere 410/510

Sterowniki Orbisphere 410 i 510 współpracujące z sensorami ozonu Orbisphere C1100 zapewniają precyzyjne monitorowanie przebiegu procesu, uzyskanie dokładnych, powtarzalnych wyników pomiarów śladowych ilości ozonu oraz umożliwiają rozbudowane zarządzanie danymi.

Urządzenia te są przeznaczone do zastosowań w naukach przyrodniczych, do monitorowania procesu w energetyce, branży napojów, przemyśle chemicznym i oczyszczalniach ścieków.

Orbisphere C1100

Analizator ozonu Orbisphere C1100 - to urządzenie zapewniające niezrównaną dokładność i precyzję pomiarów bez dryfu zera. Gwarantuje możliwość pomiaru poniżej 1 ppb. Jest dostarczany z legalizowanym świadectwem kalibracji.

Dzięki możliwości uzyskania bezwzględnej wartości zerowej Orbisphere C1100 pracuje stabilnie, wykazując minimalne odchylenia wskazań. Wymaga nie więcej niż 2 konserwacji / kalibracji na rok.
Platynowy pierścień ochronny - to prawdziwie unikalna technologia, która pozwala unikać fałszywych alarmów pochodzących od elektrolitu. Eliminacja tych alarmów znacząco zmniejsza przestoje produkcji oraz redukuje ilość ewentualnych strat.