Komory rękawicowe (Glovebox)

Komory rękawicowe ITS Science to zaawansowane urządzenia umożliwiające prowadzenie procesów i czynności wymagających kontrolowanego środowiska o zdefiniowanych parametrach ciśnienia, stężenia gazów i wilgotności. Komora rękawicowa umożliwia pracę w szczelnie wyizolowanej przestrzeni roboczej, do której dostęp bez naruszenia szczelności umożliwiają odpowiednie rękawice. Urządzenia ITS Science zapewniają pełne bezpieczeństwo operatora w trakcie pracy z substancjami niebezpiecznymi, jak również całkowitą izolację od otoczenia w przypadku pracy z materiałem wrażliwym na tlen i wilgoć.

Komory rękawicowe w zależności od przeznaczenia znacznie różnią się konfiguracją oraz wyposażeniem i można podzielić je na grupy:

  • Komory rękawicowe do ochrony operatora – izolatory,
  • Komory rękawicowe do ochrony produktu,
  • Komory rękawicowe specjalnego zastosowania.

Ochrona operatora / Izolator

Komory rękawicowe ITS SCIENCE do ochrony operatora to zaawansowane urządzenia umożliwiające prowadzenie procesów i czynności wymagających kontrolowanego środowiska o zdefiniowanych parametrach ciśnienia, stężenia gazów i wilgotności.
Urządzenia te zaprojektowane są do pracy w szczelnie wyizolowanej przestrzeni roboczej, do której dostęp bez naruszenia szczelności umożliwiają odpowiednie rękawice. Komory rękawicowe zapewniają pełne bezpieczeństwo operatora w trakcie pracy z substancjami niebezpiecznymi.
Dedykowane są do zastosowań medycznych oraz dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego.

Ochrona produktu

Komory rękawicowe ITS SCIENCE do ochrony produktu to zaawansowane urządzenia umożliwiające prowadzenie procesów badawczych wymagających wysoce rygorystycznych warunków beztlenowej i bezwodnej atmosfery.
Urządzenia te zaprojektowane są do pracy w szczelnie wyizolowanej przestrzeni roboczej, do której dostęp bez naruszenia szczelności umożliwiają odpowiednie rękawice. Komory rękawicowe ITS SCIENCE zapewniają pełne bezpieczeństwo produktu i całkowitą izolację od otoczenia w przypadku pracy z materiałem wrażliwym na tlen i wilgoć.