Multisizer 3

Od chwili wprowadzenia na rynek Multisizera 3 w 2001 roku, analizator ten jest podstawowym urządzeniem badawczym w laboratoriach zajmujących się analizą komórek i cząstek na całym świecie.

Oferując wykrywanie cząstek o całkowitym zakresie wielkości od 0,4 µm do 1200 µm Multisizer 3 zapewnia dużą elastyczność w większości rutynowych zastosowań.

Procesor impulsów cyfrowych (DPP)
Chroniony patentem procesor impulsów cyfrowych DPP próbkuje sygnały analogowe miliony razy na sekundę, dając informacje nie tylko na temat liczby cząsteczek, ale też ich rozmiaru, objętości i kształtu. Dzięki temu Multisizer 3 przechwytuje i zachowuje wiele różnych parametrów charakteryzujących dany obiekt przechodzący przez aperturę.

Maksimum elastyczności w analizie danych
Dane dotyczące impulsów generowane przez każdą cząstkę są zapisywane i przechowywane bez utraty informacji. Możliwe jest ponowne uruchomienie danych w dowolnym momencie przy użyciu różnych parametrów analizy oraz ponowne zbadanie impulsów bez konieczności wymiany sprzętu.

Oprogramowanie proste dla wszystkich
Procedura konfiguracji pomiaru i raportowania wyników jest prosta zarówno dla początkującego, jak i doświadczonego użytkownika, za sprawą wbudowanego kreatora procedur pomiarowych.
Można zapisać standardowe metody i procedury operacyjne, aby zapewnić spójność standaryzowanych testom wykonywanym przez dowolnego użytkownika. Ta użyteczność ułatwia udostępnianie i wymianę danych i metod we wszystkich działach firmy oraz współpracujących laboratoriach.

Program V-Check
Program V-Check to kompleksowy pakiet, który zawiera niezbędną dokumentację do walidacji analizatora. Składa się on z szeregu zintegrowanych elementów mających na celu zapewnienie, że produkt nadaje się do wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz urządzenie będzie miało stałą, wysoką wydajność.

CechaKorzyść
Rozmiary apertur od 20 μm do 2 mm                                                        Elastyczność w dostosowaniu instrumentu do różnych potrzeb.
(Całkowity zakres wielkości: od 0.4 μm do 1200 μm w zależności od zastosowanej apertury)
Wielokrotny wybór apertur i możliwość nakładania na siebie danych zebranych z różnych apertur Analiza złożonych próbek z szerokim rozkładem wielkości cząstek
Przeprojektowany system przetwarzania sygnału Zwiększony zakres dynamiczny oraz niższy poziom szumów przy wykrywaniu małych cząstek
Automatycznie wykrywa blokady apertury Bezproblemowe użytkowanie
Wolumetryczna pompa dozująca, kompatybilna z płynami wodnymi i organicznymi Dokładna gęstość cząsteczek nawet w układach nie-wodnych
Automatyczne procedury i proste kreatory by ułatwić przeprowadzanie badań naukowych Użyteczność dla każdego poziomu umiejętności / doświadczenia
Procesor impulsów cyfrowych (DPP) Rozszerzone funkcje analizy statystycznej i analizy impulsów do szczegółowego raportowania zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu analizy
Dostarcza informacji o ilości, objętości, masie i powierzchni rozkładów wielkości w jednym pomiarze Wieloparametryczna analiza każdej mierzonej cząstki
Wypróbowana technologia oparta na Zasadzie Coulter’a, wykrywająca cząsteczki niezależnie od współczynnika załamania światła, koloru czy ułożenia Możliwość zmierzenia dowolnej cząsteczki, która może być zawieszona w roztworze elektrolitu
Praca w trybie SOM/SOP oraz pakiet walidacji V-check Spełnienie wymagań Systemów Zapewnienia Jakości
Wiele poziomów zabezpieczeń Zgodność z normą 21 CFR Part 11
- Ponad 6000 udokumentowanych odniesień dotyczących Zasady Coulter’a;
- Dziewięć zatwierdzonych metod przez ASTM;
- Technologia zdefiniowana Międzynarodową Normą ISO 13319.
Technologia oparta na wieloletnim doświadczeniu badawczym i sprawdzona w przemyśle
Kontrola jakości w przemyśle farmaceutycznym
 • Skuteczność filtracji
 • Monitorowanie i charakteryzacja cząstek w cieczach
 • Monitorowanie bioprocesów
Kontrola jakości w przemyśle spożywczym
 • Monitorowanie drożdży
 • Aromaty smakowe (emulsje, ekstrakty)
 • Monitorowanie stężenia cząstek
Kontrola jakości w przemyśle chemicznym
 • Nanocząstki półprzewodnikowe
 • Koloidalne nanocząsteczki metali
 • Tonery
 • Materiały ścierne
 • Kosmetyki
 • Emusje
 • Granulaty
 • Proszki
Biologia morska
 • Gęstość planktonu
 • Głębokość sedymentacji
Biologia komórkowa
 • Liczenie komórek
 • Proces wzrostu komórek
 • Proces proliferacji komórek
 • Agregaty komórkowe
 • Monitorowanie sferycznych agregatów komórek macierzystych
Mikrobiologia
 • Liczenie bakterii
 • Proliferacja bakterii
 • Testowanie substancji antybakteryjnych

Zasada Coulter’a

Podczas służby dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w latach 1940, Wallace H. Coulter opracował technologię liczenia i określania rozmiaru cząstek przy wykorzystaniu pomiarów impedancji (oporności). Technologia została opracowana przede wszystkim do szybkiego zliczania komórek krwi poprzez mierzenie zmian w przewodności elektrycznej, kiedy komórki zawieszone w płynie elektroprzewodzącym przechodziły przez mały otwór.
Koncepcja ta - znana jako Zasada Coulter’a - jest stosowana od ostatnich siedemdziesięciu pięciu lat przy charakteryzowaniu tysięcy różnych przemysłowych cząstek stałych. Wykorzystanie tej technologii zostało udokumentowane w ponad 8000 publikacji.

Analizatory Beckmana Coultera, które wykorzystują tę metodę, nazywane są instrumentami COULTER COUNTER®. Leki, pigmenty, wypełniacze, tonery, żywność, materiały ścierne, materiały wybuchowe, glina, minerały, materiały budowlane, materiały powłokowe, metale, materiały filtracyjne i wiele innych rodzajów próbek - wszystkie zostały przeanalizowane z wykorzystaniem Zasady Coulter’a. Metoda ta może być wykorzystywana do pomiaru dowolnych cząstek stałych, które mogą być zawieszone w roztworze elektrolitu. Można mierzyć cząstki tak małe jak 0,4 µm i tak duże jak 1600 µm średnicy.

Jak to działa?

W liczniku COULTER’a wykorzystywany jest układ dwóch elektrod zanurzonych w elektrolicie. Jedna elektroda znajduje się wewnątrz apertury, a druga na zewnątrz. Podczas pracy układu (przepływie prądu) w obszarze otworu apertury tworzy się tzw. „Obszar wykrywania” (ang. „sensing zone”).

Cząstki zawieszone w elektrolicie mogą być zliczane przez przepuszczanie ich przez otwór apertury. Kiedy cząstka przechodzi przez otwór, objętość elektrolitu równoważna do zanurzonej objętości cząsteczki jest wypierana z obszaru wykrywania. Powoduje to krótkookresową zmianę w impedancji w całej aperturze. Zmiana ta może być mierzona za pomocą impulsu napięcia lub impulsu natężenia. Wysokość impulsu jest proporcjonalna do objętości wykrywanej cząstki.

Przez mierzenie liczby impulsów i ich amplitud, można uzyskać informacje o liczbie cząstek i objętości każdej poszczególnej cząstki. Dane dotyczące liczby i objętości cząstek przechodzących przez aperturę można rejestrować elektronicznie i digitalizować. Każdy impuls opisany jest kluczowymi parametrami: wysokość impulsu, szerokość impulsu, znacznik czasu, powierzchnia impulsu itp.

Zapisane dane mogą być wykorzystane do monitorowania zmian w analizowanej próbce na przestrzeni czasu, takich jak fragmentacja czy agregacja. Na ogół objętość cząstek wyrażana jest w postaci odpowiednika średnicy sfery, co można następnie wykorzystać w celu uzyskania rozkładu wielkości cząstek.

W nowoczesnych instrumentach Coulter Counter, takich jak Multisizer™ 3 i 4e, precyzyjna kontrola i pomiar ilości cieczy przepływającej przez aperturę umożliwia ustalenie stężenia próbki.

Coulter Principle Multisizer

Zazwyczaj mniej niż minutę zajmuje wykonanie typowego pomiaru ilości i wielkości cząstek za pomocą licznika Coulter’a dokonującego pomiarów z częstotliwością 10.000 cząstek na sekundę.

Apertury są dostępne w rozmiarach od 10 do 2000 µm i mogą być wykorzystane do mierzenia cząstek o wielkości w zakresie od 2 do 80% średnicy nominalnej z dokładnością pomiarów lepszą niż 1%. W związku z tym możliwe jest określanie wielkości cząstek w zakresie od 0.2 do 1600 µm. Na przykład apertura 30 µm może mierzyć cząstki od około 0.6 do 18 µm średnicy. Apertura 140 µm może mierzyć cząstki od około 2.8 do 84 µm średnicy.

Jeżeli cząstki do zmierzenia obejmują szerszy zakres niż może mierzyć pojedyncza apertura, wtedy można użyć dwóch lub więcej apertur, a wyniki badań mogą być łączone w celu dostarczenia kompletnego rozkładu wielkości cząstek.

Najwyższa dostępna rozdzielczość w analizie wielkości cząstek

Liczba impulsów wykrytych w czasie pomiaru jest liczbą mierzonych cząstek, a amplituda impulsu jest proporcjonalna do wielkości cząstek. Ponieważ jest to proces pomiaru pojedynczych cząstek, skutkuje to największą rozdzielczością, jaką można uzyskać w technice charakteryzowania cząstek. Korzyści z tak wysokiej rozdzielczości są wielorakie: możliwość wyświetlania szczegółów rozkładu wielkości cząstek, bardziej drobiazgowe rozróżnienie między wielkościami cząstek i dokładniejsze wartości statystyczne obliczone z rozkładu.

Parametr Wartość
Całkowity zakres wielkości cząstek  Średnica: od 0.4 µm do 1200 µm
Średnica apertury  Apertury od 20 µm do 2000 µm (średnice nominalne)
Zakres pracy apertury Standardowy: 2% - 60%
Rozdzielczość Do wyboru przez użytkownika
Ilość kanałów Od 3 do 300 kanałów, z funkcją grupowania.
Liczba kanałów i zakres mogą być ponownie przetworzone w razie potrzeby
Roztwory elektrolitów Odpowiednie do zastosowania z Multisizerem 3 są wszystkie wodne i niewodne roztwory elektrolitów zalecane do stosowania ze szklanymi aperturami. Elektrolity powinny być kompatybilne ze szkłem, fluoropolimerami, fluoroelastomerami i stalą nierdzewną
Procesor impulsów cyfrowych              Chroniona patentem szybka cyfryzacja sygnału
Dane dotyczące impulsów               Sygnatura czasowa dla 525,000 impulsów w czasie 1 analizy
Dane o rozkładzie wielkości Rozkład wielkości cząstek po ilości, objętości i powierzchni:
- ilość,
- ilość %,
- ilość/ml,
- objętość,
- objętość %,
- objętość/ml,
- powierzchnia,
- powierzchnia %,
- powierzchnia/ml.
Dane o rozkładzie impulsów Rozkład impulsów: czas, sekwencja, szerokość dla:
- wysokość / średnica impulsu,
- wysokość / objętość impulsu,
- wysokość/ napięcie impulsu,
- szerokość impulsu,
- powierzchnia impulsu,
- przeciętna wysokość / przeciętna średnica impulsu,
- przeciętna wysokość / przeciętna objętość impulsu,
- przeciętna szerokość impulsu.
Rozkład ilościowy przez szerokość.
Liniowość ± 1% dla średnicy
± 3% dla objętości
Tryb zliczania wartości całkowitych          Do 500,000 zliczeń
Tryb zliczania wartości modalnych Do 100,000 zliczeń
Tryb objętościowy Wybieralny w trybie ciągłym od 50 µl do 2000 µl
Objętościowa dokładność pompy Więcej niż 99.5%
Zgodność z przepisami Oprogramowanie zapewnia zgodność z 21 CFR Part 11
Rozmiary, waga i moc (wyłączając komputer) Waga bez opakowania: 34 kg
Szerokość: 43 cm
Głębokość: 63,5 cm
Wysokość: 45 cm
Napięcie wejściowe mieszczące się w zakresach: 100 - 120 VAC; 230 - 240 VAC ± 10%; jednofazowe
Zgodność z dyrektywą RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Nie