beckmann beckmann beckmann

DelsaMax Series

Analizatory z serii DelsaMax oferują niewiarygodną szybkość, niezawodność i precyzję w zakresie charakteryzacji cząstek i nanocząstek. Każdy z analizatorów tej serii pozwala na nieinwazyjne badanie nawet najmniejszych ilości materiałów.

DelsaMax to rodzina instrumentów, które wykorzystują detekcję zmian intensywności rozproszenia światła w celu określenia rozkładu rozmiaru cząstek w zakresie nano-, jak i mikrometrycznym.

Dynamiczne Rozpraszanie Światła (DLS) jest wysoce czułą techniką, która oprócz określania rozmiaru cząstek umożliwia wykrywanie agregatów cząstek i zanieczyszczeń próbek. Warto zauważyć, że rozpraszanie światła, podobnie jak dyfrakcja laserowa, jest techniką "zespołową", która nie mierzy poszczególnych cząstek, ale określa rozkład wielkości w populacji.

W zależności od tego, jakie są Twoje potrzeby, DelsaMax oferuje najbardziej odpowiedni instrument.

DelsaMax PRO: Jednoczesny pomiar rozmiaru nanocząstek i potencjału Zeta.

DelsaMax CORE: Statyczne i dynamiczne rozpraszanie światła do analiz rozmiaru i masy cząsteczkowej.

Reprezentujący nową generację instrumentów analizator, pozwalający najszybciej na rynku określać rozmiar cząstek submikronowych przy użyciu dynamicznego rozpraszania światła (DLS) oraz dokonywać pomiaru ruchliwości elektroforetycznej (potencjału Zeta) z wykorzystaniem fazowej analizy światła rozproszonego (PALS).

• Jednoczesny pomiar rozmiaru nanocząstek i potencjału zeta dzięki dwóm niezależnym układom detekcyjnym,
• Pomiar w czasie już od 1 sekundy dzięki 32-elementowemu układowi detekcyjnemu,
• Ultra-małe objętości już od 1 μl dla oszczędności badanego materiału,
• Eliminacja pęcherzyków powietrza przy pomiarach potencjału zeta przez zastosowanie nadciśnieniowego systemu sprężania próbki,
• Integracja z systemami HPLC Agilent jako rozszerzenie aplikacyjne zestawu pomiarowego.

  • Detekcja dynamicznego i statycznego rozproszenia światła,
  • Szybka, nieinwazyjna analiza potencjału Zeta,
  • Najmniejsze objętości próbki – zaledwie 1 μL (wielkość),
  • Intuicyjne, łatwe w obsłudze oprogramowanie.
  • Analiza stabilności białek,
  • Testy formulacji,
  • Charakterystyka rozkładu wielkości nanocząstek,
  • Analiza liposomów i egzosomów,
  • Analiza polimerów i makrocząsteczek,
  • Wykrywanie agregacji.

DelsaMax PRO - analizator rozmiaru nanocząstek i potencjału Zeta

DelsaMax PRO umożliwia jednoczesną analizę zarówno wielkości cząstek, jak i potencjału Zeta z próbki o z objętości zaledwie 45 μl, już od 1 s.

DelsaMax™ PRO wykorzystuje dynamiczne rozpraszanie światła (DLS, czasami określane jako quasi-elastyczne rozpraszanie światła QELS) w celu określenia rozmiaru cząstek submikronowych. Jednocześnie pozwala dokonywać pomiaru ruchliwości elektroforetycznej (potencjału Zeta) z wykorzystaniem fazowej analizy światła rozproszonego (PALS).

Niesamowita szybkość DelsaMax PRO jest możliwa dzięki 32-elementowemu układowi detekcyjnemu, pozwalającemu na precyzyjne wykrywanie ruchu cząstek w odpowiedzi na zastosowane pole elektryczne.

Szybkie wykrywanie zapobiega rozkładowi próbki, który może wystąpić przy użyciu innych wolniejszych analizatorów potencjału Zeta z powodu długotrwałego narażenia próbki na intensywne działanie pola elektrycznego.

DelsaMax PRO może wykorzystywać przepływową kuwetę (170 μl) – co oznacza, że analizatora można używać w zautomatyzowanych pomiarach in-line z autosamplerami dostępnymi na rynku. 

W przypadku wymagających próbek o dużej przewodności elektrycznej, podczas pomiaru których mogą powstawać pęcherzyki powietrza, analizator DelsaMax PRO może być używany wraz z modułem DelsaMax ASSIST (sprężanie próbki).

Specyfikacja:

DelsaMax PROLaser na ciele stałym pompowany diodowo (DPSS)
50 mW 532 nm
Detekcja   Fotodioda lawinowa (APD) dla DLS pod kątem 168º 
Zakres pomiarowy 0,4 nm – 10 000 nm (rozmiar), 
średnica hydrodynamiczna (ograniczona przez sedymentację cząstek) 
 Zakres masy molowej

5×107 g/mol (Da)

(zależnie od modelu molekularnego)
Minimalna objętość próbki DLS  45 μL
Minimalny czas pomiaru 1 sekunda
Pomiar potencjału Zeta 32-elementowy fotodiodowy układ detekcyjny
Minimalna objętość próbki PALS Kuweta przepływowa: 170 μL,
Cela zanurzeniowa: 60 μL
Zakres siły jonowej Od 0 do mS/cm (4-krotność przewodności soli fizjologicznej)
Zakres mobilności Praktycznie nielimitowany
Zakres mobilności (rozmiar) Średnica 2 nm do 15 μm
Czułość mobilności Lizozym 1 mg/ mL
Minimalny czas pomiaru 1 sekunda

Analizator DelsaMax CORE – służący do określania wielkości cząstek i masy cząsteczkowej za pomocą rozpraszania światła

DelsaMax CORE umożliwia wyznaczanie rozmiaru cząstek nano w próbkach o objętości zaledwie 1 μl.

DelsaMax CORE mierzy dynamiczne i statyczne rozproszenie światła z tej samej próbki, wykorzystując 90-stopniowe detektory rozproszenia bocznego.

Rozmiar molekularny jest określany przez rozproszenie światła dynamicznego (DLS) za pomocą fotodiody lawinowej z odczytem w ciągu zaledwie 1 sekundy.

Dzięki wykorzystaniu skalibrowanej kuwety kwarcowej oznaczanie masy cząsteczkowej można przeprowadzić przy użyciu statycznego rozproszenia światła (SLS) już od 1 μL próbki.

Specyfikacja:

DelsaMax CORELaser diodowy 100 mW 658 nm
Analiza rozmiaru cząstek nano Dynamiczne rozpraszanie światła za pomocą fotodiody lawinowej pod kątem 90° 
Zakres rozmiaru DLS (średnica)  Od 0,4 nm do 5.000 nm 
Minimalna czułość Lizozym 0,1 mg/ mL
Analiza masy cząsteczkowej Statyczne rozpraszanie światła za pomocą fotodiody o zakresie kątowym 90°
Zakres masy cząsteczkowej SLS Od 300 do 106 Da (w zależności od stężenia)
Minimalna objętość próbki (DLS i SLS) 1 μl kuweta kwarcowa,
4 μl kuweta jednorazowa.
Korelator Korelator multi-tau 512 kanałowy; czas próbkowania 100 ns
Czas akwizycji danych Od 1 do 3,600 sekund
Minimalny czas pomiaru 1 sekunda
Zakres temperatury próbki Kuweta kwarcowa: od -15° C do 150° C
Kuweta jednorazowa: od 0° C do 80° C

System zwiększania ciśnienia w komorze DelsaMax ASSIST

DelsaMax ASSIST to wyposażenie dodatkowe do stosowania z analizatorem DelsaMax PRO podczas wykonywania pomiarów potencjału Zeta.

DelsaMax ASSIST poprzez sprężanie próbki (zwiększanie ciśnienia w komorze przepływowej 30-krotnie powyżej ciśnienia atmosferycznego) redukuje powstawanie pęcherzyków powietrza w trakcie procesów elektrodowych. Pęcherzyki te mogą powodować zakłócenia sygnału.

Jest to szczególnie użyteczne w przypadku próbek o dużej przewodności lub próbek wymagających dużych napięć (materiałów o niskim ładunku), które mogą wytwarzać pęcherzyki pod wpływem prądu o wysokim natężeniu.

OPROGRAMOWANIE DELSAMAX

Zaprojektowane z myślą o precyzji i dokładności, oprogramowanie DelsaMax posiada intuicyjny interfejs z pełną konfigurowalną analizą autokorelacji, własnym algorytmem "normalizacji" i nie tylko.

Licencja wielostanowiskowa; może być zainstalowana na wielu komputerach do analizy danych bez konieczności podłączenia do analizatora.

Umożliwia zdalną kontrolę nad wieloma urządzeniami pracującymi w sieci.

Więcej w tej kategorii: LS 13 320 »