beckmann beckmann beckmann

Charakteryzacja cząstek

W zależności od charakteru cząstek dysponujemy instrumentami analitycznymi, które wykorzystując takie techniki jak: Zasada Coultera (ESZ), dynamiczne rozpraszanie światła (DLS) czy dyfrakcja laserowa pozwalają na uzyskiwanie wiarygodnych wyników dotyczących rozmiaru i liczby cząstek.

LS™ 13 320 MW jest jednym z najbardziej wszechstronnych i zaawansowanych analizatorów wielkości cząstek wykorzystujących metodę dyfrakcji laserowej dostępnych obecnie na rynku. LS 13 320 MW oferuje najwyższą rozdzielczość, powtarzalność i niezrównaną dokładność. Supernowoczesna technologia laserowa umożliwia wykonywanie analiz cząstek bez ryzyka pominięcia zarówno największej jak i najmniejszej cząstki w próbce. Dzięki opatentowanej technologii PIDS (dyfrakcja laserowa przy zmiennej polaryzacji fali świetlnej) nie trzeba predefiniować wyniku przed analizą.

DelsaMax Series

Analizatory z serii DelsaMax oferują niewiarygodną szybkość, niezawodność i precyzję w zakresie charakteryzacji cząstek i nanocząstek. Każdy z analizatorów tej serii pozwala na nieinwazyjne badanie nawet najmniejszych ilości materiałów.

DelsaMax to rodzina instrumentów, które wykorzystują detekcję zmian intensywności rozproszenia światła w celu określenia rozkładu rozmiaru cząstek w zakresie nano-, jak i mikrometrycznym.

Dynamiczne Rozpraszanie Światła (DLS) jest wysoce czułą techniką, która oprócz określania rozmiaru cząstek umożliwia wykrywanie agregatów cząstek i zanieczyszczeń próbek. Warto zauważyć, że rozpraszanie światła, podobnie jak dyfrakcja laserowa, jest techniką "zespołową", która nie mierzy poszczególnych cząstek, ale określa rozkład wielkości w populacji.

W zależności od tego, jakie są Twoje potrzeby, DelsaMax oferuje najbardziej odpowiedni instrument.

DelsaMax PRO: Jednoczesny pomiar rozmiaru nanocząstek i potencjału Zeta.

DelsaMax CORE: Statyczne i dynamiczne rozpraszanie światła do analiz rozmiaru i masy cząsteczkowej.

LS 13 320

LS™ 13 320 MW jest jednym z najbardziej wszechstronnych i zaawansowanych analizatorów wielkości cząstek wykorzystujących metodę dyfrakcji laserowej dostępnych na rynku. LS 13 320 MW oferuje najwyższą rozdzielczość, powtarzalność i niezrównaną dokładność. Unikalna technologia laserowa umożliwia wykonywanie analiz cząstek bez ryzyka pominięcia zarówno największej jak i najmniejszej cząstki w próbce.

LS 13 320 XR

LS 13 320 XR – nowy analizator wielkości cząstek działający na zasadzie dyfrakcji światła laserowego – dostarcza najdokładniejszych w swojej klasie danych o rozkładzie wielkości cząstek dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii PIDS (rozpraszanie światła przy zmiennej polaryzacji), która umożliwia pomiary w wysokiej rozdzielczości przy dynamicznym zakresie pomiarowym. Podobnie jak LS 13 320, analizator XR gwarantuje szybkie i dokładne wyniki usprawniając pracę użytkowników i optymalizując wydajność.

Bezpośredni zakres pomiarowy od 10 nm do 3500 μm.
Automatyczny oraz czytelny sposób podawania wyników według kryteriów pass / fail dla jeszcze szybszej kontroli jakości.
„Tornado” – opatentowany system poboru próbki w przystawce do pracy w dyspersji powietrznej. Gwarantuje powtarzalność analiz, wiarygodność i rzetelność wyników, dzięki temu, że mierzona jest cała podana próbka. Nie występuje problem z niejednorodnym czy częściowym pobieraniem próby lub blokowaniem się materiału na szczelinie zsypowej.
Przyjazne oprogramowanie upraszczające tworzenie metod dla standardowych pomiarów.

Multisizer 4e

Multisizer 4e COULTER COUNTER jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek pochodzenia biologicznego, takich jak: komórki ssaków, bakterii, drożdży, duże skupiska protein, agregaty komórkowe, sferoidy; czy nieorganicznego, takich jak: cząsteczki materiałów ściernych, tonerów, itp. Oprócz mierzenia gęstości cząstek Multisizer 4e określa także ich wielkość. Multisizer 4e umożliwia wykrywanie zmian w objętości komórek, które są ważnym parametrem odzwierciedlającym procesy biologiczne takie jak wzrost, cykle rozwojowe, śmierć komórki, stres osmotyczny, patogeneza czy fagocytoza.