beckmann beckmann beckmann

Analizatory ilości i wielkości cząstek

Analizatory ilości i wielkości cząstek: MULTISIZER 4e – najnowsze rozwiązanie z rodziny liczników Coulter’a – charakteryzuje się najwyższą rozdzielczością, dokładnością i powtarzalnością pomiarową. Szeroki zakres pomiarowy od 200 nm aż do 1600 µm. Zasada Coulter’a wykorzystywana w analizatorach ilości i wielkości cząstek Multisizer 4e to najdokładniejsze narzędzie do badań rozkładu wielkości po ilości sztuk.

Vi-CELL MetaFLEX

Urządzenie do analiz wielu parametrów bioreakcji. Wystarczy 65 μl próbki i tylko 35 sekund, aby dokonać pomiaru pH, pO2, pCO2, stężenia glukozy, mleczanu, elektrolitów, metabolitów i innych. Idealnie sprawdza się w prowadzeniu hodowli komórkowych zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej. Ponieważ nie wymaga częstego serwisowania oraz cechuje się zaskakująco niewielkimi gabarytami - jest to wygodne rozwiązanie badawcze pozwalające wykonywać bioanalizy szybko i dokładnie, przy zachowaniu optymalnego środowiska, niezbędnego dla wzrostu hodowanych komórek.

Vi-CELL XR

Analizator do pomiaru ilości i żywotności komórek Vi-CELL™ Cell Counter umożliwia wykonywanie badań metodą wybarwiania komórek błękitem trypanu w sposób zautomatyzowany: użytkownicy mogą załadować do 9 próbek na raz. System analizy komórkowej można dostosować do indywidualnych potrzeb, aby zagwarantować stałe i dokładne zliczanie komórek, czy w przypadku takich układów jak komórki ssacze zmienione genetycznie, czy też drożdże.

Multisizer 4e

Multisizer 4e COULTER COUNTER jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek pochodzenia biologicznego, takich jak: komórki ssaków, bakterii, drożdży, duże skupiska protein, agregaty komórkowe, sferoidy; czy nieorganicznego, takich jak: cząsteczki materiałów ściernych, tonerów, itp. Oprócz mierzenia gęstości cząstek Multisizer 4e określa także ich wielkość. Multisizer 4e umożliwia wykrywanie zmian w objętości komórek, które są ważnym parametrem odzwierciedlającym procesy biologiczne takie jak wzrost, cykle rozwojowe, śmierć komórki, stres osmotyczny, patogeneza czy fagocytoza.

Multisizer 3

Od chwili wprowadzenia na rynek Multisizera 3 w 2001 roku, analizator ten jest podstawowym urządzeniem badawczym w laboratoriach zajmujących się analizą komórek i cząstek na całym świecie.

Oferując wykrywanie cząstek o całkowitym zakresie wielkości od 0,4 µm do 1200 µm Multisizer 3 zapewnia dużą elastyczność w większości rutynowych zastosowań.

Licznik cząstek Z Series Coulter Counter

Precyzja, szybkość i wszechstronność

Dokładnie zlicza komórki (od 1 do 120 mikronów) przy użyciu metody Electrical Zone Method (elektrodetekcja przepływowa) - znanej jako Zasada Coulter'a.