Rozkład rozmiaru cząstek stałych w produktach farmaceutycznych ma wpływ na skuteczność leków, ich bezpieczeństwo, działania uboczne. Charakteryzacja cząstek jest kluczowym elementem każdego etapu prac badawczo-rozwojowych, przedklinicznych i klinicznych badań wielu produktów farmaceutycznych oraz jest wykorzystywana w Technologii Analizy Procesów (PAT).
Analiza rozkładu rozmiaru, wyznaczanie liczby agregacji i zanieczyszczeń oraz analiza ładunków powierzchniowych cząstek są wykorzystywane do charakteryzowania nośników leków, takich jak liposomy i nanocząsteczki, leków do podawania pozajelitowego, zawiesin doustnych, szczepionek, produktów dermatologicznych, produkcji tabletek, itp. Dyfrakcja laserowa i dynamiczne rozpraszanie światła do wymiarowania cząstek, elektroforetyczne rozpraszanie światła do analizy ładunków powierzchniowych cząstek stałych oraz zasada Coulter'a do liczenia komórek i cząstek oraz do analizy dynamiki zmian komórek – są to najbardziej popularne i nieinwazyjne metody charakteryzacji cząstek.