Przez dziesięciolecia firma Beckman Coulter wspierała ewolucję badań i rozwoju dzięki szerokiemu zakresowi technologii monitorowania zanieczyszczeń. Dzięki współpracy z organizacjami badawczymi – rządowymi, w środowiskach akademickich i przemysłowych – może dostarczać rozwiązania z obszaru monitoringu, odpowiednie do różnorodnych potrzeb aplikacyjnych.